Loading

Jannike & Frode fotogruppen.no

størst av alt er kjærligheten..
Vakker...
Oss to....
Dans med meg....
Familie...
Smilet...
Vi er ett..
Magi..
Prinsesse...
Evig...
Inderlig...
Jeg elsker deg..
Jeg ser deg..
Evig
Oss to..
Blikk
Mamma..
Vi i fotogruppen.no ønsker dere all lykke på veien..
og takker for tilliten for at vi fikk forevige deres vakre minner...
Created By
Ole Kristian Olsen
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.