İYİ Kİ VARSIN TEKNOLOJİ AMA... GÜVENLİ TEKNOLOJİ KULLANIMI

İlkokul 4. sınıflar PYP ünitelerinden biri olan "İyi ki Var" ünitesinde öğrencilerimiz, kullanılan teknolojik ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini, bu ürünlerin hayatımızda ve çevremizde yaptıkları değişiklikleri ve teknolojinin olumlu ve olumsuz yönlerini inceleyip sorguladılar.
4. sınıf, öğrencilerin kendilerine ait tablet, bilgisayar, cep telefonu gibi teknolojik ürünlere sahip olmaya başladıkları bir yaş dilimi olarak karşımıza çıktığından dolayı, ünite sonunda bilinçli ve doğru kullanımlarını desteklemek amacıyla Bilişim Teknolojileri Bölümü ile birlikte ortak dersler planladık.
Öğrencilerin sosyal medya ve Whatsup ortamı gibi platformlarda grup kurma, dışlama, kontrolsüz veri, bilgi ile izinsiz fotoğraf ve şifre paylaşımı vb. davranışlar sergilemiş olmaları çıkış noktamızı oluşturmuştur.
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Çalışmaları
Terakki Vakfı Okulları Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi olarak "Güvenli Okul Çalışmaları" kapsamında 2015-2016 eğitim yılından itibaren “Bağımlılık” konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar anaokulundan liseye kadar bütünsel bir şekilde ele alınarak planlanmıştır.
Bağımlılıkla (sigara, alkol, uyuşturucu, İnternet, bilgisayar, tablet, cep telefonu vb…) ilgili yapılan son araştırmalar, gün geçtikçe yaygınlaşan bu durumun çok boyutlu yaklaşımlarla ele alınması gerektiğini ortaya koymaktadır.
Bağımlı olma konusunda yapılan araştırmalar belirli alanlarda kişinin küçük yaştan geliştirilmesinin etkili olduğunu göstermektedir. Bağımlılığı önleyici çalışmalar içerisinde akademik birimlerin yıllık müfredatlarında bulunan konu ve temalar da önemli bir yer tutmaktadır.
Akademik birimlerin çalışmalarını görebilmek ve disiplinler arası koordinasyonu sağlayabilmek için şu konu başlıklarının ele alındığı disiplinler arası çalışmalar yürütülmektedir:

• Karar verebilme,

• Hayır diyebilme,

• Problem çözebilme,

• Sorumlu olabilme,

• Yönerge takibi yapabilme,

• Sınırların kuralların farkında olabilme,

• Bağımsız olabilme (tek başına kalabilme, yiyebilme, yatabilme)

• Haz duygusunu erteleyebilme,

• Sabırlı olabilme,

• Sağlıklı - sağlıksız olan besinleri ve maddeleri (sigara/alkol/asitli içecekler/glikoz şurubu ile tatlandırılmış yiyecekler, vs. gibi) bilebilme (sağlıklı beslenme konusunda bilgi edinme),

• İlaç kullanım konusunda bilinçli olabilme (plesebo kullanımı),

• Bilgisayar / tablet / cep telefonu kullanım süresinin farkında olabilme, sınırlı kullanım (güvenli teknoloji)

Belirtilen konularda bilinç geliştirebilmek ve farkındalık kazandırabilmek amacıyla öğrenci ve velilerle süreli grup çalışmaları, bireysel görüşmeler, öğretmen eğitimleri planlanarak gerçekleştirmekteyiz. Aynı zamanda PYP üniteleri ile bu becerilerin gelişmesi amacıyla eş zamanlı etkinlikler yürütülmektedir.
Bilişim Teknolojileri Uygulamaları
Güvenli Şifre Oluşturma
Sınıflarda Poster Kullanımı
İyi ki var dediğimiz teknolojiler neler? Sunum Çalışması
Teknolojinin Olumlu - Olumsuz Etkileri Sunum Çalışması
Ortak Dersler (Rehberlik Uzmanı - BT Öğretmeni - Sınıf Öğretmeni)
Teknoloji Nedir?

İnsanların işlerini daha hızlı, güvenli ve kolay yapabilmelerini sağlayan her türlü araç-gereç olarak tanımladılar.

Becky ne yapıyor? Bu filmde sizin gerçek hayatta yapmayacağınız davranışlar var mı? Siz bunu yapar mısınız? Neden? Sosyal Medya hesaplarınız var mı? Bir yaş sınırı olduğunu biliyor musunuz? Yaş sınırı başka nerelerde var? Sen bu sınırlara uyuyor musun?

Teknoloji Kötü müdür?

Hayır tabii ki kötü değil, ama dikkatli kullanmamız gerekiyor. Peki, sizin dikkatli olmaktan bahsettiğiniz nedir?

Ne Zaman Kötü Olur?

Doğru yer ve doğru zamanda kullanılmadığında bize zarar verebilir.

ERDEM Kelimesi

Erdem kelimesinin anlamını bilen var mı? Bu kelimenin anlamını ev ödevi verdik. Araştırmalarını söyledik. Gerçek hayatta yaptığından utanıp, pişman olacağın şeyleri yapar mısın? Peki İnternet ortamında kolayca yapabiliyor muyuz?

Ev Çalışması
İnternet'te Erdemli Olmak

Gerçek hayat ile İnternet ortamının karşılaştırması yapıldı.

Sanal Suçlar

5651 Sayılı İnternet Üzerinden İşlenen Suçlar ile ilgili Ceza Yasası hakkında bilginiz var mı? Bunlar suç mu?

Sonuç Olarak
Her Şeyin Fazlası

Sosyal hayatın etkin kullanılması ile ilişkilendirildi.

Meltem Erdinç Cingöz - melteme@terakki.org.tr
Murat Özkan - muratozkan@terakki.org.tr

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.