Loading

De Driesprong (extra) Nieuwsbrief 30 maart 2020

Derde week

Hartverwarmend

Dat is het woord voor heel veel contacten tussen school en thuis. We werken als collega's zoveel mogelijk vanuit huis. Maar als je dan zo nu en dan op school komt vind je in de brievenbus altijd wel een leuke kleurplaat, een lieve wens, een kaartje met een blijk van medeleven. Deels bedoeld voor om door te geven aan mensen die geen bezoek mogen ontvangen, deels bedoeld voor onszelf. Ontzettend waardevol voor ons als team in deze periode van "uitzenden". Ook hartelijk bedankt voor de leuke berichtjes en foto's via Parro. Het geeft ons het gevoel dat we het samen doen.

Hoe gaat het met u?

Inmiddels zitten we in week drie van de schoolsluiting. Er lagen geen draaiboeken klaar voor deze situatie en toch is het bijzonder goed opgepakt door u als ouders/verzorgers samen met de leerkrachten. Dit kan alleen door veel inzet en flexibiliteit van iedereen. Vergeet in dit verhaal de kinderen niet. Zij pakken het in bijna alle gevallen heel goed op. Ook van hen vraagt het aanpassing en inzet. Tijdens de teambespreking vanmorgen via beeldbellen kwam van verschillende leerkrachten de opmerking dat we veel respect hebben voor alle ouders die van de één op de andere dag de opvang moeten regelen en daarnaast nog te maken krijgen met thuis lerende kinderen. Soms op verschillende niveaus. Petje af voor u als ouders.

Mocht het huiswerk niet lukken of loopt uw kind op één of andere manier vast, neem dan contact op met de leerkracht. We willen graag dat kinderen hun huiswerk maken om hun vaardigheden te onderhouden. Leg hierbij de lat echter niet te hoog. We doen allemaal ons best om deze periode zo goed mogelijk door te komen. Eventuele achterstanden gelden voor iedereen en halen we wel weer in als de scholen weer open gaan. De gouden regel is: probeer structuur aan te brengen. Spreek bijvoorbeeld met de kinderen af dat ze de eerste paar uren van de dag voor school werken en zet hen aan tot lezen, dat blijft belangrijk. Op gezette tijden zal onze schoolbieb open zijn om boeken te ruilen. Juf Arianne zal hierover berichten. Allemaal bedankt voor jullie inzet thuis en heel veel sterkte toegewenst. We hopen en bidden voor jullie gezondheid.

Reminder ouderenquête

Hebt u de ouderenquête die u op maandag 16 maart in uw mailbox ontving al ingevuld? Hartelijk bedankt!

Afgelastingen

Veel schoolse activiteiten zullen in de periode tot en met 1 juni niet doorgaan. Zo valt ook het korfballen uit en is het nog maar de vraag of schoolreisjes en kamp door kunnen gaan. Er komen vragen van kinderen over de musical en het afscheid van groep 8. We weten nog niet precies hoe het loopt, maar we zullen er als school zeker een leuke invulling voor bedenken.

Tot slot

Meester Bart Jansen heeft een bericht voor alle thuisonderwijzende ouders die weer een week vol uitdagingen te wachten staat:

Lied van de maand

Groep 5/6: Psalm 150: 1

Groep 7/8: Psalm 101: 1

Jarig

6 apr. Debora van Vliet gr. 3

Agenda

Oud papier/pleinvegen

Volgende nieuwsbrief

De volgende (korte) nieuwsbrief verschijnt op maandag 6 april 2020

Created By
Team De Driesprong
Appreciate

Credits:

Gemaakt met afbeeldingen van - "Spring Bird · Free photo on Pixabay" • Hannah Tasker - Patricia Prudente - "bambole"