Loading

Mat og atferd Kan maten vi spiser påvirke atferden vår? Bli med på konferanse 10. mars i sandvika.

Vi lever i en tid som krever mye av oss, vi må hoppe inn i ukjent terreng og tilpasse oss i rekordfart. Stadig flere sliter med psyken og atferdsproblemer og faller utenfor. Uønsket atferd blir forsøkt lappet sammen med sterke medisiner og beskjed om å skjerpe seg, fremfor å komme til bunns i hvorfor utviklingen er som den er. Vi stiller oss spørsmålet: Kan det være at maten vi spiser påvirker atferd og hvordan vi har det?
På denne konferansen gir vi deg et innblikk i rollen mat kan ha for atferd. Hvordan kan det ha seg at noen opplever raskt tilfriskning ved kostholdsendring, mens andre må kjempe en langt større kamp om å vinne tilbake livet?
Vi ønsker å bidra med håp og forståelse for sammhengen mellom mat og atferd. Du vil møte spennende og erfarne foredragsholdere som inspirerer til å søke etter brikkene som kan bidra til en gladere hverdag.

Program

09.00 - 09.05 Velkommen v/ Merete Askim, Ernæringsfysiolog, høgskolelektor EM Hist, Leder NPIF

09.05 - 09.35 Faglig bakgrunn om sammenhengen mellom mat og atferd v/ Geir Flatabø, lege

09.35 - 10.00 Fra kaos til ressurs: Mat som en brikke i min tilfriskning, del 1 v/ Åse-Line Baltzersen

10.00 - 10.00 Pause med standsbesøk

10.20 - 10.45 Matoverfølsomhet – laboratorietester v/Dag Tveiten, Lab1

10.45 - 11.10 Fra kaos til ressurs: Mat som en brikke i min tilfriskning, del 2 v/ Åse-Line Baltzersen

11.10 - 11.40 Læring og mat v/Gunhild Kaupang

11.40 - 12.00 Omega-3-fettsyrer og atferd v/ Vegard Holum

12.00 - 13.00 Lunsj

13.00 - 13-30 Mat, barn og atferd v/ Hanne Bjørg Walker

13.30 - 14.00 Praktiske råd for omlegging v/Mari Frengstad

14.00 - 14.15 Pause med standsbesøk

14.15 - 15.15 Paneldebatt – åpent for spørsmål fra salen

15.15 - 15.30 Oppsummering og avslutning av konferansen

Foredragsholderne

Mat og atferd – Geir Flatabø

Geir Flatabø har i en årrekke behandlet personer med autisme og atferdsvansker med svært gode resultater. I sitt arbeid har han sett på sammenhengen mellom autisme, mineralmangler og for mye gluten. I sitt foredrag forteller han mer om sin erfaring fra et klinisk ståsted.

Fra kaos til ressurs: Mat som en brikke i min tilfriskning – Åse-Line Baltzersen

I mesteparten av livet har Åse-Line kjempet en kamp om livet, med seg selv som største fiende. Hun møtte verden med et smil mens innsiden ble revet i fillebiter. På et tidspunkt stoppet det opp, destruktive mestringsstrategier var oppbrukt. Livet var ikke lenger til å håndtere. Spiseforstyrrelse, personlighetsforstyrrelse, ADHD og flere uttrykk for det hun slet med kom opp til overflaten for alle å se. Åse-Line beskriver selv at hun vant psykiatriens lotto, da hun fikk tidlig hjelp. Å gå fra kaos til ressurs krevde alt hun hadde av egen innstats og et samstemt hjelpeapparat.

I sitt foredrag forteller hun hvordan mat ble en viktig del av arbeidet for å bli diagnosefri. Samtidig minner hun oss om at tilfriskningsarbeidet først og fremst er knallhard jobbing, et arbeid som maten bidro til å gi styrke til å fortsette med.

Matoverfølsomhet – laboratorietester – Dag Tveiten, bioingeniør, daglig leder Lab1

I dette foredraget lærer du mer om hvordan matoverfølsomhet og intoleranser kan måles i blod og urin.

Dag Tveiten er utdannet bioingeniør og innen komplementær medisinske disipliner og har mange års erfaring i praksis med pasienter innen dette området. Han har tatt videreutdanning i biokjemi og genetikk. I 2007 startet Dag Lab1 og har siden vært daglig leder i firmaet. Her har han fått muligheten til å arbeide med forskning og han har rukket å være med på en rekke publikasjoner.

Læring og næringsstoffer – Gunhild Kaupang

Næringstoffer er byggesteiner for kroppen og da særlig for de i vekst. I dette foredraget lærer du mer om hvordan få med hele familien til å spise mer næringsrikt og hvilken effekt dette har på læring.

Gunhild Kaupang har lang erfaring med opplæring omkring mat og hvordan man skal spise. En del av opplæringen består av at familier bor hos henne og lærer mer om hvordan de kan spise bedre i hverdagen.

Omega-3-fettsyrer og atferd – Vegard Holum

Vegard Holum var yrkesfaglærer og leder for alternativt skoletilbud da han observerte hvordan Coca-Cola og hveteboller så ut til å svekke konsentrasjonen hos elevene. Han startet med å organisere måltider på skolen, noe som bidro til roligere og mer fokuserte elever. Likevel var det noe som manglet for at ting skulle fungere godt. Ved ren tilfeldighet oppdaget Vegard studier om hvordan omega-3 fettsyrer så ut til å påvirke konsentrasjonsevnen.

Etter å ha lest seg opp omkring hvordan omega-3 kunne hjelpe på konsentrasjonen startet et oljeeventyr som ga flere rolige barn. I dette foredraget lærer du mer av erfaringene Vegard har gjort seg gjennom flere års arbeid med omega-3 og testing av fettsyrebalansen hos tusenvis av mennesker.

Mat, barn og atferd – Hanne Bjørg Walker

Hanne Bjørg Walker leder BioMed Clinics forskningssenter og er rådgiver for foreldre i behandling av autisme og ADHD. Walker har erfaring innen biomedisinsk behandling og forskning. Hun har de siste ni årene jobbet med internasjonalt anerkjente leger og forskere for bedre behandling av autisme.

Hun forsker innen biokjemi og er hovedforfatter av kunnskapsoppsummeringen «Biokjemisk ubalanse og Biomedisinsk behandling av autisme», 2010 for Helsedirektoratet. I dette foredraget får vi et innblikk inn i forskningen som ligger til grunn for den bedringen mange opplever.

Foreldreerfaring og praktiske råd for omlegging– Mari Frengstad, Mor og ernæringsterapeut

Endring kosthold kan være vanskelig nok for oss voksne. Så hvordan får vi det til når hele familien skal være med på endringen? I dette foredraget får du høre mer om erfaringer fra en forelder og får flere praktiske tips for hvordan endringen kan gjennomføres. Hun har svært god erfaring med å holde kurs i hva vi spiser og hvordan lage mat til hele familien ved matintoleranser.

Hva trenger vi i matskapet og hva kan hele familien spise nå? Hun gir en trinnvis veiledning til hvordan man kan leve gluten- og melkefritt i hverdagen.

Oppsummering med Gunn-Karin Sakariassen

Gunn-Karin oppsummerer dagen og kommer med innspill omkring det å ha spist seg frisk. Er man ferdig da? Hvordan lykkes med å gjøre kostholdsendring om til noe varig og som en kan leve med resten av livet.

Gunn-Karin har skrevet fire bøker: to bøker om lavkarbo: «Frisk med lavkarbo: 100 oppskrifter» og «Lavkarbo for alle», som kommer i januar 2018. Medforfatter er Dr. Sofie Hexeberg. Hun har også skrevet to bøker om Diabetes: «Diabetesboka, Spis riktig» og bli frisk samt «Den Praktiske Diabetesboka, Spis deg frisk» på 6 uker.

Sett av dagen

Bli med på denne læringsrike dagen på Thon Hotel Oslofjord. Det vil være pauser med utstillerstand og tid for å utveksle erfaringer. Pris: 250,- for medlemmer av NPIF og 450,- for ikke-medlemmer.
Det vil også bli servert en melke- og glutenfri lunsj på hotellet. Denne kan kjøpes på hotellet for 195,- . Gi beskjed ved bestilling om du ønsker å benytte deg av lunsjtilbudet.

Credits:

Tiden vi lever i krever mer av oss en noensinne. Stadig flere opplever å å falle utenfor og streve med psyken. Uønsket atferd forsøkes lappes sammen med sterke medisiner. Nå stiller vi spørsmålet: Kan det være at maten vi spiser påvirker atferden vår og hvordan vi har det? Created with images by Brooke Lark - "Spring Greens" • Volkan Olmez - "female head from behind" • Nietjuh - "vegetables cabbage forget" • Alexas_Fotos - "connect connection cooperation" • Evi Radauscher - "Bavarian Cornfield" • wilhei - "puzzle match fit" • Håkan Dahlström - "Test tubes" • Luke Michael - "collection of fruits" • Skullman - "dog tip nos" • Feliphe Schiarolli - "This is Brazil." • Alexas_Fotos - "fear horror potatoes" • PublicDomainPictures - "colour color colorful" • zhang kaiyv - "untitled image" • astrangelyisolatedplace - "Tip of the ice... #bigfouricecaves" • Christian Fregnan - "view" • Brooke Lark - "Breakfast by the Window"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.