Viaxar O proxecto da biblioteca do curso 2016-17

Este ano a biblioteca promove o tema das viaxes. Nesta páxina poderás seguir os traballos que se vaian publicando.

Preparámonos para a viaxe sen saír de Lugo.

Sigue as pistas que prepararou o alumnado de inglés e coñece a cidade.

Cando remates preme no seguite botón para coñecer as respostas
Estás preparada? listo? Pois ... imos aló!!!!
Despegamos!

Durante a viaxe, reláxate lendo as entradas do blog do obradoiro de expresión escrita de Nivel Avanzado e inspírate para elixir destino!

Ou se xa liches Carol de Patricia Highsmith, responde este cuestionario do Club de lectura de Inglés

E imos cara o Reino Unido, onde faremos a primeira parada para repostarmos enerxía e coñecermos a gastronomía do país...

Comezamos abrindo boca cuns marcapáxinas...

Marcapáxinas feitos polo alumnado do Departamento de Inglés
E despois ... a cociñar nós mesmos coas receitas que nos propoñen desde o Departamento de Inglés!

Continuamos cara o novo continente

Descubre Nova Iorque coas actividades que preparamos para ti.

Preme nos botóns!

Aquí ves o resumo da viaxe do alumnado!!!

Da man do alumnado do Departamento de Italiano, chegamos a Italia...

onde faremos un percorrido por algunas das súas cidades máis representativas

Seguimos viaxe ...

chegamos a Francia,

e facemos outra paradiña para xantar....

Antes de volver para a casa, visitamos Portugal da man do alumnado de portugués

Xa de volta na casiña, escoitamos historias das viaxes do alumnado de Alemán

E se és estudiante e che gusta viaxar, siempre podes solicitar unha bolsa de Erasmus+

Xa sabes todo o que hai que saber sobre este programa?

Credits:

Created with images by fdecomite - "travel" • fdecomite - "travel" • steve p2008 - "plane" • Alexas_Fotos - "chefs figures funny" • Ronile - "statue of liberty new york ny" • dkolitha - "New York" • chopchopnom - "pasta cheese egg" • korneker - "san pietro roma vatican" • Severinson - "trieste italy friuli" • Nicola since 1972 - "Naples - IMG_4877" • DueterziNET - "florence lungarno river" • Pexels - "italy venice canale grande" • joakant - "italy milan galleria vittorio emanuele ii" • la-fontaine - "cake usd fruit" • sasint - "woman library students"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.