Wind energie

Wind energie is energie wat uit wind bestaat wind energie is schone energie en duurzame energie wand het vervuilt het milieu niet. En het is duurzame energie het kost niet veel en je krijgt veel energie. In Nederland zijn er ook energie wat slecht is voor het milieu bijvoorbeeld kernenergie. Daar komen giftige stoffen vrij en kernafval is schadelijk voor de mens en de natuur. En het gat pas naar 240.000 jaar weg daarom moet Nederland aan schone energie werken kan wind energie zijn. Maar ook zonne energie, bio energie, water energie dat zijn energie wat duurzaam is schone energie. Dit zijn voorbeelden van vieze energie is kern energie

Veel wind molens staan in ons land in het zuiden bij het strand de wind molens zijn 90 meter hoog en daar op zit de turbine. Met 1 wind molen kan 8 miljoen kWh op wekken in een jaar daar KUN je in een jaar 2.300 huizen met stroom vorzien. Een wind molen begint pas te draaien bij windkracht 2 bij wind kracht het is het maximale wat een wind kracht aan kan als ie dan toch hoger gaat dan remt de wind molen af voor de veiligheid. De wind molens staan niet bij huizen in buurt wand de windmolens geven wel veel lawaai dat is een nadeel van de windmolen en nog een nadeel is het is duurder om energie op te wekken het kost 7 cent per kWh en bij kern energie 3 kWh. Op dit plaatje hier onder zie je hoe je een turbine werkt de wind gaat via de wieken naar het as en dan brengt het in beweging en dan gaat het via de tand wielen naar de generator. Een generator is een grote batterij waar ze electrischiteit op slaan.

Vroeger was er ook al wind energie vroeger gebruiken ze oude molens die nu nog wel in Nederland staan maar er zijn er weinig van. Die oude molens word gerbruikt om graan te malen en dan krijg je meel en daar kan je brood van maken.Dit plaatje hier onder zie je een oude windmolen en daar wordt meel gemalen. Nu in Nederland zijn er nog paar oude windmolens kunnen worden gebruikt om energie op tewekken of graan te malen. Vroeger werd er alleen maar graan gemalen met deze windmolen.

ka

Hoe werkt een wind molen nou de windmolen bestaat uit 3 onderdelen de wieken de turbine en de mast. Als Het waait dan draait de wieken en dan draait de hooft as en dan gaat en naar de tand wiel en dan draait het nog snelller. En dan gaat en naar de generator en in een generator zit een grote magneet en met die magneet kan je electrischieteit mee opwekken en dan krijg je stroom. En die stroom kun je gebruiken voor je huis een wind molen kan ook draaien als de wind de andere kant opdraait dat is slim anders draait de windmolen niet

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.