Dansvoorstelling over vluchtelingen

GRONINGEN - Danser en choreograaf Mohammed Yussuf Boss presenteert op 18 december van 19 tot 23 uur de voorstelling Crossing Borders in het Grand Theatre. Hierin vertelt hij met hiphop dans zijn verhaal als vluchteling. Kaartjes hiervoor zijn 15 euro.

Saddex is een groepsdans met het verhaal over een vluchteling die naar Europa reist. De indrukken die te zien zijn worden gebracht vanuit het perspectief van een vluchteling die in de westerse wereld terecht komt. Het solo optreden binnen de voorstelling genaamd Shan laat de belevingswereld van zijn moeder als vluchteling zien. Zij vluchtte in 1989 van Somalië naar Nederland.

Beide optredens brengen het samenkomen van verschillende culturen onder de aandacht. De vraag: Wat is er voor nodig om elkaar echt te begrijpen? staat daarbij centraal. De documentaire “The Island of all Togheter” en een voorstelling over twee meisjes met verschillende afkomst zijn inspiratiebronnen geweest. “In die documentaire zie je een vluchteling en een toerist op een bankje naast elkaar zitten en met elkaar praten. Ze proberen elkaars wereld echt te begrijpen. Dat is ontzettend mooi om te zien”, zegt Boss.

De inspirerende voorstelling ging over twee jonge meisjes die elkaar hun dromen vertellen. “Dromen zijn universeel. Op een gegeven moment laten ze in een bepaalde scéne hun broodbakjes aan elkaar zien. Dan blijkt dat de één rijst heeft en de ander brood. Uit de voorstelling werd duidelijk dat alleen al door zo’n klein verschil iemand zich anders en ontwricht kan voelen. Dat raakte mij, want ik herken dat gevoel. Ik heb geprobeerd om deze aspecten door dans naar voren te laten komen”, vertelt Boss.

“Ik kom zelf uit Somalië, maar ik ben in Nederland opgegroeid en moet nog altijd schakelen tussen deze twee werelden. Ik ben in Nederland opgegroeid, maar vanwege mijn Somalische afkomst zal ik nooit volledig puur alleen de Nederlandse cultuur in me hebben. Ik leef altijd tussen die twee werelden. Dat gevoel probeer ik ook over te brengen”, zegt Boss.

In deze video zijn voorbereiding op de dansvoorstelling te zien.

De dansen worden gecombineerd met tekst, muziek, theater en beeldmateriaal. “Hierdoor wordt de boodschap nog duidelijker neergezet. Dansen is mijn manier van praten en de basisvorm waarmee ik mijn verhalen vertel”, zegt Boss.

De lichaamstaal die bij het dansen naar voren komt laat zien dat mensen op verschillende manieren contact met elkaar kunnen maken. “Je kan bijvoorbeeld contact hebben met mensen door een like op Facebook te geven, maar als je met elkaar een wandeling maakt kan je veel diepere gesprekken hebben. Die verschillende soorten contact fascineren mij en probeer ik te vertalen in dans”, aldus Boss.

Onderstaande foto's zijn van de repetities.

Bron: Amanda Hoekstra

Vooroordelen komen in de verhalen ook aan de orde. “Iedereen heeft ze en het is goed als mensen zich daar bewust van zijn. Het doel van mijn optredens is dat het dat het mensen beweegt. Dat het mensen raakt. Als het maar iets los maakt bij mensen. Dat is voor mij het belangrijkste en dan ben ik tevreden”, stelt Boss.

Door: Amanda Hoekstra

Hoe denk jij over Hiphop? Klik op deze link en doe mee aan de discussie!

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.