Loading

Når ditt firma betaler for ekstern bistand i en rekrutteringsprosess er det en del av jobben du ikke ser, men som er med på å sikre at ditt firma til syvende og sist får en topp kvalifisert og motivert medarbeider

Dette er prosessen du bør forvente av et rekrutteringsselskap

ARBEIDSANALYSE

 • Hvem søker du?
 • Hva slags bakgrunn?
 • Hvor befinner personen seg i dag (type selskap/jobb/geografisk)
 • Profilanalyse (en forhåndsdefinert suksessprofil/eller profil av en vellykket medarbeider)

Målsetting: Avklare hva slags stilling som skal besettes med hvilken type kompetanse

KOMMUNIKASJON

Hvor skal den ledige stillingen publiseres?

 • Internt
 • Websider (selskapets egne og rekrutteringsselskapets sider)
 • Job Boards
 • Sosiale Media

Målsetting: Lage en selgende kommunikasjon til kandidater om kunde og stilling

RESEARCH

Hvor finnes aktuelle kandidater?

 • Interne kandidater
 • Databaser
 • Tips fra kunde/ansatte hos kunde
 • Tips fra nettverk - nasjonalt og internasjonalt
 • Sosiale Media

Målsetting: Sette opp en longlist på 10 til 30 kandidater

SELEKSJON 1

 • Gjennomgang longlist og søkere

Målsetting: Avklare motivasjon for videre prosess og sikre 5 til 8 aktuelle, interesserte kandidater

KONTAKT MED KANDIDATER

Etter å ha identifisert kandidater må man få snakket med dem. Innhenting av kontaktdata er en tidkrevende del av prosessen. Navn får vi fra:

 • Kandidater Longlist, research
 • Søkere, job boards og hjemmesider

Målsetting: Avklare motivasjon for prosess og sikre 3 til 5 aktuelle kandidater til intervju

SELEKSJONSINTERVJU

3 til 5 kandidater sjekkes mot:

 • Erfaringer
 • Evne til å gjøre jobben
 • Motivasjon til å ta jobben
 • Kunnskap om bedriften/bransjen
 • Ambisjonsnivå
 • Kulturell tilpasning
 • Betingelser inkl lønn, oppsigelsestid og eventuell karantene

Målsetting: 2 til 3 kandidater til Intervju 2

PROFILTEST

Alternativ profiltest av kandidater. Våre rådgivere er sertifiserte på flere forskjellige personlighetstester

Målsetting: Sikre godt beslutningsgrunnlag for valg av kandidat

SELEKSJONSINTERVJU 2

2 til 3 kandidater tas inn til nytt intervju og sjekkes grundigere mot:

 • Erfaringer
 • Motivasjon til å ta jobben
 • Ambisjoner
 • Evner til å utføre jobben, f.eks. case presentasjon
 • Tilbakemelding Profiltest
 • Referanser
 • Praktiske detaljer inkl. oppsigelsestid og betingelser

Målsetting: Sitte igjen med 2 gode kandidater

REFERANSEINTERVJU

Ønskelig med 3 referanser pr kandidat. Ved tvil - sjekke enda flere!

 • Sjekke ut spørsmål som har dukket opp under prosessen

Målsetting: Grunnlag for en skriftlig tilbakemelding

BETINGELSER

 • Bistå i forhandlinger om betingelser
 • Forhindre Counter Offer

Målsetting: En avtale som skaper Win-Win for begge parter

OPPSIGELSE

En vanskelig fase for kandidaten, som utsettes for press fra både overordnede og kolleger. Kan bli skjøvet ut i kulden. En seriøs headhunter vil:

 • Ha kontakt med kandidat i oppsigelsestiden

Målsetting: Hindre Counter Offer og at kandidaten gir etter for press.

OPPSTART

 • Følge opp kunde og kandidat uken før oppstart

Målsetting: Sikre at introduksjonen blir vellykket

1 MÅNED I NY JOBB

 • Følge opp kunde og kandidat

Målsetting: Sikre fremgang for begge parter. Avklare misforståelser

3 MÅNEDER I NY JOBB

 • Følge opp kunde og kandidat

Målsetting: Sikre fremgang for begge parter. Avklare misforståelser

6 MÅNEDER I NY JOBB

 • Følge opp kunde og kandidat

Målsetting: Fortsatt fremgang for begge parter. Avklare misforståelser/avvik.

Våre tjenester

Rekruttering

Talent Gallery har siden 1997 blant annet rekruttert til følgende stillinger:

 • Anleggsleder - Bygg & Anlegg
 • Brand Manager - Forskjellige bransjer
 • Butikksjef - Forskjellige bransjer
 • Daglig Leder - Forskjellige bransjer
 • HR Sjef - Forskjellige bransjer
 • Innkjøpssjefer - Forskjellige bransjer
 • Kategorisjef - Retail
 • Logistikkmedarbeidere - Transport og Logistikk
 • Logistikkselger - Transport og Logistikk
 • Logistikksjef - Forskjellige bransjer
 • Markedssjef - Forskjellige bransjer
 • Marketingsjef - Forskjellige bransjer
 • Procurement leder - Consulting
 • Produksjonssjef - Forskjellige bransjer
 • Produktsjef - Forskjellige bransjer
 • Prosjektleder - Bygg & Anlegg
 • Prosjekteringsleder - Bygg & Anlegg
 • R&D Leder - Forskjellige bransjer
 • Rådgivende Ingeniør - Consulting
 • Salgssjef - Forskjellige bransjer
 • Selger og Distriktssjef - Forskjellige bransjer
 • Tekniske Tegner - Bygg & Anlegg
 • Toppledere - Forskjellige bransjer

Noen av våre prosjekter

Talent Gallery har også gjennomført store nedskalering, bemannings- og forretningsutviklingsprosjekt. Blant annet:

 • Ny salgsorganisasjon Kavli
 • Ny salgsorganisasjon Frionor Produkter
 • Ny organisasjon SPIS Grilstad
 • Etablering Dr. Oetker Norge
 • Etablering Santa Maria Norge
 • Etablering Milba
Talent Gallery - Scandinavian Search Group ble stiftet i 1997

Scandinavian Search Group

 • Master Franchisee for MRI Network i Norden 1998 - 2002
 • Medlem av NPAworldwide fra 2014. Top Firm EMEA 2015 OG 2016
Created By
Trond Larsen
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.