WordPress Uzmanı Uğur ÖZER

İyi bir içerik yönetimi olan bir panel düşünüyorsanız kesinlikle WordPress tercihiniz olmalı. Wordpress uzmanı ile çalışmak her zaman sizin yararınıza olacaktır. Öncelikle wordpress sitenizi düzenletebilirsiniz ve sizin için hazır wordpress teması kurabilir. Ayrıca tema kurulumundan sonra düzenlemesi ve türkçeleştirilmesi yapılabilir.

İstatistiklere göre 10 siteden 3 tanesi WordPress altyapısı kullanmakta. Bu wordpress’in hızlı ve SEO uyumlu olduğunu göstermektedir.

Herhangi bir tasarımı wordpress e giydirebilirim ve ihtiyaca yönelik tasarım yapılabilir, wordpress alt yapısı ile en basit panel ile içerik girişleri yapabilirsiniz.

Bunları yaptırmak için danışacağınız bir wordpress uzmanı arıyorsanız, Uğur Özer size bu konuda yardımcı olacaktır.

Unutmadan her işin bir uzmanı vardır ve o kişi 10 işle değil sadece bildiği işle ilgilenir.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.