Loading

Forstørrelser, album og annet snacks Fordi fremtiden fortjener skikkelig håndverk

Har du bestilt time til fotografering? Da oppfordrer jeg dere til å tenke igjennom hva dere ønsker å bruke fotografiene til. Er drømmen en fototapet til soverommet? Et kunst-innrammet fotografi til stuen? Eller et album som barn, barnebarn, og kanskje også oldebarn, kan bla i om 40 år?

Alle produkter som leveres gjennom en profesjonell fotograf bør være syrefrie og produseres med kjærlighet og omtanke. Mine produkter håndlages og er et resultat av godt håndverk. I tillegg produseres de fleste av mine produkt i Norge.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.