Loading

Kunstzinnig Zelfportret CKV

Ik ben Daniël, een 17-jarige Chinese jongen. Al sinds ik klein was, werd ik in 2 culturen opgevoed, de Nederlandse & de Chinese. Als er een culturele feestdag is dan vier ik het! Van maancake tot Chinees Nieuwjaar. Ik bespeel de piano en heb ook voorspeelavonden gedaan. Ik luister graag naar muziek en vind het leuk om nieuwe stukken te bedenken. Schilderen kan ik niet maar het doen is wel leuk zoals het bekijken van kunstwerken. Op reis gaan is wel een doel om nog te gaan doen. Meer zien van de wereld. Het ontdekken van andere culturen en eten. Boeken lezen vind ik leuk net zoals tekenen en schrijven.

Enkele liedjes die ik op de piano kan spelen.
Naar musical Kasteel van Katoen
Created By
Daniël Lam
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.