Børglum Kloster En af perlerne i vendsyssel

En grå decemberdag fik jeg en pludselig indskydelse, jeg skulle besøge Børglum Kloster! Har spillet koncert i kirken for mange år siden, men ikke som sådan været rundt på området.

Husk at klikke på de enkelte billeder for at se det i stor størrelse

Et syn man kan genkende
Der jules stadig på Børglum Kloster

En lille tur rundt i området udenfor selv klosteret

Tid til en tur indenfor murene
Klosterkirke er fantastisk smuk

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.