Gubblunch på Arlanda 18 januari 2017

Att resa eller inte resa - det är frågan! Äh, vi stannar här och käkar en lunch i stället så slipper vi bekymra oss om avgångstider, förseningar, stress och säkerhetskontroller.
Där utanför fönstret startar flygplanen hela tiden, fyllda med människor som trängs ihop i ett långa smala rör med vingar. Kan vi tolka avundsjuka i blickarna, eller medlidande?
Trygghet är att slippa! Trygghet är att vara kvar. Trygghet är att veta var man är och gilla läget.
En sorts super-Volvo som är utställd i SkyCity
Att befinna sig på en flygplats är att finna sig i att vänta. Inte för de här herrarna dock. De vilar bara benen litet.
Man kan ta tåget till Arlanda. Man kan även ta tåget mellan terminalerna. Snabbt, elegant och effektivt.
Det är mycket som skall diskuteras.
På väg upp från underjorden.
"En del av banden är ornamenterade med text. Utsmyckningen är designad av den finländska konstnärinnan Silja Rantanen och utgörs av texter ur den franske författaren och flygaren Antoine de Saint-Exupérys memoarer. I en spiral längst med tornet kan man läsa om ett ensamt flygplan som försvunnit under en nattflygning över Sahara." (Källa: http://www.elkington.se/referensobjekt/flygledartornet-stockholm-arlanda-airport/)
Skojar litet bara :)

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.