Loading

Leo Herberghs Poëziepad Routebeschrijving Ed Silanoe en Hans Kottelaar.

Routebeschrijving Leo Herberghs Poëziepad

Het Leo Herberghs Poëziepad begint in Ubachsberg bij de Breedenweg (er is parkeergelegenheid voor auto’s langs de wegkant). Net voorbij Wijnhoeve Fromberg slaat u de, grotendeels, onverharde weg in en loopt deze door tot aan een driesprong.

Nog voordat u deze driesprong bereikt, passeert u aan uw linkerkant, aan de bovenkant van een schuinoplopende berm, de boomstam met een dichtregel van Leo Herberghs (let hier goed op, want doordat hier de bermbegroeiing welig tiert, kan het zijn dat het zicht op deze boomstam bemoeilijkt wordt.), de tekst luidt:

OOK VOORBIJGAAN
BLIJFT AANWEZIG

Bij de driesprong aangekomen , ziet u naast een zitbank en een wegkruis de boomstam liggen, waarop de dichtregel staat van Kreek Daey Ouwens:

WIT STAAN DE ROZEN BIJ HET HEK DE ZON WACHT,
DE OUDE HOND BLAFT ÉÉN KEER,
EN NIETS VERANDERT.

Wanneer u deze tekst gelezen hebt, en u met uw blik gericht op de boomstam blijft staan, vervolgt u het pad dat aan uw linkerzijde verder loopt, na ongeveer 200 meter, bereikt u weer een driesprong, hier slaat u links af.

U volgt dit pad tot u opnieuw een driesprong, hebt bereikt met vlak daarvoor, bovenop de berm, een bank en schuin rechts vóór die bank ligt een boomstam waarop de dichtregels van Emma Crebolder staan (ook hier dient u goed op te letten, omdat deze boomstam door de bermbegroeiing aan het oog onttrokken dreigt te worden):

DE ORANJETIPVLINDER BESTEEG LOOK-ZONDER-LOOK.
EN VLOOG MET DE FRÊLE UIENLUCHT NAAR VLEESLOZE VRIJDAGEN.

Als u op het pad staat met uw gezicht naar de boomstam met het gedicht van Emma Crebolder, vervolgt u het pad aan uw linkerzijde. Aan het begin van dit pad staat een plattegrond van de omgeving en daarnaast een wegwijzer die naar links wijst. Dit pad volgt u (ongeveer 500 meter) dan bereikt u een bank met rechts daarvan de boomstam met de dichtregels van Maria Barnas:

FAREWELL
I COULD GROW A TREE IN YOUR ABSENCE

Als u het gedicht gelezen heeft, keert u op dezelfde weg terug tot u aan de driesprong, waar de plattegrond staat en de houten richtingaanwijzer die naar links wijst. U gaat met uw rug naar de plattegrond staan en loopt het pad, dat daar tegenover ligt, in. U passeert aan de linkerzijde, achter prikkeldraad, een kersen-boomgaard.

In de berm aan de linkerzijde, treft u onder een kersenboom, die in de berm staat, de boomstam aan met de dichtregels van Ben Zwaal:

de takken weten de weg in de boom
de wind verdwaalt in de takken
uit bomen weven ze bossen

Na deze tekst goed in u te hebben opgenomen, vervolgt u uw weg op dit pad en treft u naast een bank de laatste, meest recente, boomstam aan met de dichtregels van Frans Budé:

Zingen wij mee met de vogel die de dag kleurt,
ons sprankelend aanwezig maakt in vervuld verlangen.

Opvallend is dat de dichtregels van Ben Zwaal en die van Frans Budé in een ander lettertype zijn gekapt, dan in de andere boomstammen.

N.B.

Voor hen die met de auto zijn gekomen en deze aan het beginpunt van de route hebben geparkeerd het volgende:

Na het lezen van de dichtregels van Frans Budé vervolgt u het pad tot aan de rijweg, u slaat links af en deze weg voert u tot aan het beginpunt van het Leo Herberghs Poëziepad, aan de Breedenweg.

Een fijne wandeling toegewenst!

Ed Silanoe en Hans Kottelaar.

Maastricht / Heerlen, 02 juni 2018.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.