ST.ceciLia goes proms Zijtaart

inleiding

Ritme, Melodie, Piano, Forte, Dynamiek,Visualisatie, Verbeelding, Tempo, Klankkleur,Veranderen, Variatie, Contrast, Versterken, Projecteren, Kleur, Versnelling, Vertraging, Synchroon, Homogeen, Emotie, Bas, Interactie

nadenken over Bewegend beeld bij muziek

Wat is een proms?

Welke muziekstuk spreekt je aan en waarom?

Wat voor verbeelding zie je op je netvlies bij het horen van de muziek?

Zijn de beelden die je ziet abstract of figuratief?

Komt er kleur voor in je verbeelding?

Hoe/ met welke technieken zou je beelden kunnen creëren bij deze muziek?

http://sintceciliazijtaart.nl/

inspiratie

Oriënteren

Kies uit de afspeellijst een nummer waar je graag beeld bij zou willen gaan maken in een groepje van 2a3 pers. Zet het nummer op en ga hierbij tekenen. Bekijk de tekeningen en plaats deze op je site.

verdiepen

Beantwoord de vragen in de opdracht over je nummer/oriëntatie.

Ontwerpen

Vorm aan de hand van je verdieping en oriëntatie een eerste idee en omschrijf dit op de site.

Experimenteren

Oefen, probeer, vindt uit en leg vast. Onderzoek verschillende manieren om je idee vanuit je verdieping uit te voeren. Let hierbij op: beeldaspecten, audioaspecten, materialen en technieken.

Controle

Pas het idee bij het thema? Is er voldoende geëxperimenteerd? Laat je docent zien wat je tot nu toe gedaan hebt. Wanneer je goedkeuring krijgt ga je door naar de volgende stap.

Uitvoeren

Voer het eindontwerp uit.

Evalueren

Zie formulier.

Reflecteren

Zie formulier.

Presenteren

Beoordelen

Created By
Vorm&Media Dr.-knippenbergcollege
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.