Kiertokoulussa 22.3.17 Koulutusrahastossa ja keskuspuiston ammattiopistolla

Päivän sisältöä tutkittiin case-henkilöiden kautta.
Mikä on koulutusrahasto? Se on entinen 1970-luvull aloittanut erorahasto.
Aikuiskoulutustukea voi saada 15kk kerran työuran aikana.
Osaamisen vauhdittaminen!! Tämän termin pistin itselleni muistiin, sillä se on nyt sitä, mitä työmarkkinoilla toivotaan.
Ammattitutkintostipendin voi saada esim. JET-tutkinnosta tai näyttömestarintutkinnosta.
Huima 20% kasvu vuosittain koulutusrahan hakemuksissa. Tietoisuus on kasvanut, kun v. 2010 selkeytettiin ohjeistuksia.
Ennakkoon voi tiedustella, täytyykö omalla kohdalla kriteerit rahan saamiselle.
Terveys- ja sairaanhoitotyö on suurin ala, jossa on tuen saajia.
Koulutusrahaa saa moni korkeakoulutettu palkansaaja.
Muutamat olivat hakeneet ja saaneet stipendin. Hyvä Annika & Sanna.
Miten koulutusta voi rahoittaa?
HUOM, viimeinen kohta - voisiko koulutusraha olla vaihtoehto lomautukselle? Vinkkasin heti yhdelle tutulle, joka pohtii lomautuskuvioita omassa yrityksessään.
Ihana sisustusarkkitehtuuri! Kävimme ihailemassa uusia työtiloja.
Uudenlaiset monitoimitilaratkaisut Koulutusrahaston 3. kerroksessa.
Ja sitten reissattiinkin Metsälään - uuteen paikkaan ja kuulemaan, mitä Tuulalla oli meille.
Tukimuotoja - kukaan ei jää yksin! Minulle jäi mieleen rikostaustaiset opiskelijat! Mielenkiintoista.
Suljetussa vankilassa istuva opiskelija, joutuu keskeyttämään opiskelunsa. Avovankilassa opiskelu sen sijaan onnistuu helpommin. Opin uuden termin: SORA-lainsäädäntö.
Caseja käyntiin läpi LINO-seinällä, jossa padletin sijaan, voidaan hyödyntää eri värisiä post-it-lappuja, esim. vihreä kuvasi opiskelijaa, joka kärsi vankeustuomiota.

Olipa päivä! Koulutusrahasto oli paikka, joka oli mielenkiintoinen ja sijainniltaan mitä mainioin. Metsälä olikin sitten jotain ihan muuta - esteetikolle karmiva, mutta uteliaalle mielenkiintoinen. Päivä päättyi fiilis-keskusteluun kuvakorttien avulla ja päivästä jäi todella monipuolinen kuva. Tukea kyllä on ja sitä saa, mutta huh, osaanko sitä ammattilaisena joskus hyödyntää ja muistaa tarjota kaikille - tuen muotojen sisäistämiseen menee hetki jos toinenkin.

kiitos.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.