Loading

REMEDIUM - VINDECAREA EMOțIONALă Seminar și Tehnică terapeutică de vindecare emoțională

Terapia Remedium de Vindecare Emoțională declanșează vindecarea urmărilor fizice, psihice și sufletești produse de acțiunea emoțiilor negative asupra dumneavoastră

În timpul terapiei, ființa dumneavoastră va primi informațiile și energiile subtile, benefice necesare vindecării rănilor provocate de emoțiile negative de pe tot parcursul vieții

Terapia Remedium declanșează reașezarea într-un mod corect a informațiilor și energiilor benefice primite, specifice stării de sănătate, pe toate structurile ființei dvs.

Cuprinde un seminar în care veți afla ce sunt emoțiile, cum iau naștere, care este influența lor asupra noastră și cum acționează Terapia Remedium asupra lor

Veți afla ce înseamnă un proces de respirație corect și care sunt beneficiile acesteia, veți învăța și practica modul de respirație corect

Intrarea este liberă!

• Invitația este deschisă tuturor celor ce au nevoie de vindecare emoțională

Înscrieri la telefon 0724275761 Emanuel Doru

• Participarea se face pe bază de programare și confirmarea participării cu 24 de ore înainte

• Locurile sunt limitate

Timp alocat: aprox. 3 ore

Vă așteptăm în ziua de: sâmbătă 11 noiembrie ora 10, 45

Created By
Remedium Center
Appreciate

Credits:

c e.doru

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.