Loading

Podsumowanie projektu CMI Szkoła Podstawowa nr 234

Centrum Mistrzostwa Informatycznego - celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej i pomoc aktywizacji młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzająca kreatywność oraz promowanie współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych.

Uczestnicy na zajęciach.

Zaglądaliśmy do środka komputera

Budowaliśmy roboty

Tu też budujemy roboty.

Spotykaliśmy się także z uczestnikami projektu z innej szkoły.

Teraz pracujemy online

Credits:

Created with an image by Jem Sahagun - "Danbo on a Laptop"Zbiory własne