Lelystad Airport Infra Communicatie stelt zich voor

Goedemorgen Dianne, Ik ben inmiddels begonnen om voor Lelystad Airport de transitie naar commerciƫle luchthaven te volgen. Het gaat om sfeer reportages van het vliegveld in opbouw. Zoals gezegd zou ik dit graag voor meer partijen aanbieden. Ik loop immers toch op het terrein. Omdat beelden meer zeggen dan woorden heb ik van de specifieke Dura Vermeer momenten tot nu toe een korte impressie gemaakt. Eigen materieel en mensen spreekt het meest tot de verbeelding.

Ik kom gemiddeld 1 maal per week op het terrein en fotografeer dan zowel mensen al materieel. Hierbij houd ik rekening met hun privacy en veiligheid tijdens het werk. Ik waarschuw de mannen altijd dat ik foto's van ze maak en wijs ze op hun pbm's als ze die niet dragen om problemen met foto's te voorkomen.

Klikken vergroot foto's, presentatie is in LR.

Ik hoop dat de foto's je aanspreken en ik ook voor Dura Vermeer foto's van dit project mag gaan verzorgen. Hieronder staan een link naar mijn website en port folio voor meer informatie.

Groeten, Marcel Steinbach Infra Communicatie.

Created By
Infra Communicatie
Appreciate

Credits:

Foto's zijn eigendom van Infra Communicatie. Publicatie alleen na toestemming Infra Communicatie.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.