Loading

Onrust in Marokko Wat is er aan de hand in het rifgebied?

Het Rifgebergte of de Rif is een gebied in het noorden van Marokko. De oorspronkelijke bewoners van het Rifgebergte zijn Riffijnen. Rond de stad Al Hoceima zijn al enkele jaren protesten aan de gang. Wat is er aan de hand?

  • Op 28 oktober 2016 wordt de vis van de Marokkaanse visser Mohsin Fikri in stad Al Hoceima in beslag genomen door de politie. Uit protest springt Fikri in de vuilniswagen. Die wordt aangezet. Fikri wordt verpletterd en sterft.
  • De mensen in zijn regio zijn zwaar verontwaardigd en komen de straat op.
Protestactie in Marokko met afbeeldingen van Nasser Zafzafi
  • Nasser Zafzafi staat op als leider van de protesten, die gaan over meer dan enkel de dood van Fikri. De Riffijnen leven al deccennialang in armoede, er is geen werk en de gezondheidszorg is slecht. De dood van Fikri was de druppel.
  • In de jaren 1920 werd de regio door de Spanjaarden en Fransen bezet, die de bevolking aanvielen met mosterdgas. Daar dragen de Riffijnen nog steeds de gevolgen van. 60% van de kankerpatiënten in Marokko komt uit het Rifgebied. Zafzafi vraagt om een ziekenhuis voor kankerpatiënten, een universiteit en een cultureel centrum voor de Riffijnen.
  • Zafzafi wordt in mei 2017 opgepakt door de Marokkaanse autoriteiten, voor oproer en het ondermijnen van de heersende macht. De heersende politici zijn namelijk van mening dat Zafzafi er alles aan doet om het Rifgebied van Marokko af te scheuren.
  • Afgelopen maand werd Zafzafi veroordeeld tot 20 jaar cel, net als andere kopstukken van de protestbeweging.
  • Heel veel Marokkanen, ook zij die in Europa leven, zijn sterk verontwaardigd over die veroordelingen. Ze zijn van mening dat de Marokkaanse politici het volk onderdrukken.
  • Daardoor valt te verwachten dat de oproer in Marokko nog niet meteen gaat liggen.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.