Loading

Projekt Fenixz Kompetensförsörjning för människa och företag i Fyrbodal och Skaraborg

Det enda goda är kunskap och det enda onda är okunnighet.

Sokrates (469-399 f kr)

Att veta när man vet, och inse när man inte vet. Det är kunskap.

Konfucius (551–479 f kr)

Varför dra till med två uråldriga, men trots allt tidlösa citat när man ska presentera ett projekt som handlar om omställning och utveckling för företag i pandemitider?

Jo, för hur vi än vänder och vrider på det, så är kunskap den gyllene nyckeln för dig som vill förändra. Det gäller både för dig som enskild människa och när du driver ett företag.

Omständigheter förändras. Tillvaron vrids och vänds. Det som var viktigt att kunna igår kanske inte är lika relevant i dag. Nya generationer vet nya saker. Ett globalt virus ställer allt på ända. Den digitala revolutionen ändrar spelplanen.

Så står vi här som företagare och ska möta allt detta, vare sig det är den nya arbetskraften i form av värderingsstyrda ungdomar, eller pandemier som radikalt ändrar marknader och köpmönster.

Dessutom gör den låga utbildningsnivån i vårt området i förhållande till riket att kompetensutvecklingsbehovet är stort.

Projekt Fenixz är en satsning som vill hjälpa företag i Fyrbodal och Skaraborg att möta dagens utmaningar. Vi tror att nyckeln är kunskap, i form av ny kompetens hos både företagsledning och medarbetare. Vi tror dessutom att generation Z med sina unika digitala färdigheter är just vad många företag behöver. Ett första steg kan vara att ta tillvara kunskapen hos era unga anställda. Därav z i slutet på Fenixz.

Först och främst behöver vi veta exakt vilket kompetensbehov som företagen i vårt område har.

Vill du vara med?

Som företag i Projekt Fenixz får du hjälp att kartlägga ditt kompetensförsörjningsbehov på kort och lång sikt.

I nästa steg erbjuds du och dina medarbetare skräddarsydda utbildningsinsatser, som höjer kompetensen där det behövs.

För som sagt, det är nya kunskaper som är nyckeln.

Läs vidare för att veta mer om satsningen. Vill du vara med, kontakta någon av våra projektkoordinatorer i Fyrbodal respektive Skaraborg.

 • annette.palmqvist@fyrbodal.se
 • Annette Palmqvist
 • susanne.yngve@idcab.se

Detta vill vi uppnå

Projektets ambition är att 2000 anställda i små och medelstora företag inom privat sektor ska ta del av kompetensutvecklingsinsatser. 1200 företag kommer erbjudas behovsanalyser för kompetensutveckling.

Målen med insatserna är:

 • Att anställda upplever att de stärkt sin ställning på arbetsmarknaden.
 • Att små- och medelstora företag upplever att behovet av arbetskraft och kompetens har tillgodosetts.
 • Att deltagarna upplever att de har fått ökad kunskap-och metodutveckling i arbetsmiljöarbetet så att fler kan stanna kvar längre i arbetslivet.
 • Att anställda och företag har fått verktyg att förbättra arbetsorganisation och arbetsmiljö.
 • Att deltagarna upplever att man har verktyg för att bryta diskriminerade strukturer, attityder och normer på arbetsplatsen.

Varför Fenixz?

Kompetensförsörjningsfrågan har stått högst upp på agendan i Fyrbodal och Skaraborg under flera år. Nu i spåren av coronapandemin ökar behovet av omställning för anställda och företag ännu mer. Coronapandemin har satt djupa spår hos små och medelstora företag i Västsverige och har drabbat näringslivet hårt. Dessutom är vi mitt i en omvälvande digitalisering och lokala företag möts av global konkurrens.

Ett sätt att hantera situationen är att utbilda sig – ställa om, utvecklas och förnyas.

Projektet Fenixz finns för att stödja företag genom att erbjuda kompetensutveckling för deras personal. Med utbildning får anställda möjligheten att utveckla sin kompetens och företagen möjligheten att arbeta med kompetensförsörjning och förnyelse.

Hur

Företag som går med i Fenixz erbjuds kostnadsfria utbildningar för sin personal. Efter avsiktsförklaring genomförs en kompetensplanering tillsammans med företaget, där kompetensbehov ringas in och en plan tas fram för hur anställda, ledning och företaget kan utvecklas vidare. Kompetensplaneringarna ligger till grund för det kursutbud som sedan erbjuds i projektet, där formen bestäms utifrån behov och förutsättningar.

Vem

Fenixz vänder sig till är små- och medelstora företag i Fyrbodal och tillverkande företag i Skaraborg.

Företag från alla branscher är välkomna, men vissa näringar och industrier har lyfts fram.

I Skaraborg

 • Tillverkningsindustri

I Fyrbodal

 • Besöksnäring
 • Tillverkningsindustri
 • Kulturella och kreativa näringar
 • Transportnäring
 • Handel
 • Maritima näringar
 • Jord och skogsnäring
 • Anställda i små och medelstora företag

Generation z

Ett viktigt perspektiv i Fenixz är att lyfta fram den betydelse som den yngre generationen (den som brukas benämnas generation z) har för omställning och utveckling i företag.

Generation Z är värderingsstyrda och vill kunna påverka arbetets innehåll och upplägg. De eftersträvar en tydligare balans i livet mellan arbetsliv och privatliv. De är en tillgång och kommer att vara morgondagens räddning för många branscher med en sundare inställning till arbetsmiljö, arbetsorganisation, jämställdhet, och hälsa.

Generation Z har en unik kompetens, de är digitala infödingar och deras förmågor kan bidra till att utveckla företagen så de blir mer konkurrenskraftiga genom att ta vara på digitaliseringens för- och nackdelar.

Kontakta oss

För att veta mer, kontakta projektkoordinatorn i Fyrbodal - Annette Palmqvist, 0708-250540, respektive Skaraborg - Susanne Yngve - susanne.yngve@idcab.se, 0500 - 50 25 17

Projektledare för satsningen är är Cecilia Sandberg.

cecilia.sandberg@fyrbodal.se, 073 - 335 85 09

Generation Z - med en sundare inställning till arbetsmiljö, arbetsorganisation, jämställdhet, och hälsa.
Created By
Jenny Mårtensson
Appreciate

Credits:

Skapad med bilder från Momentmal - "key bart blade" • athree23 - "board chalk business"