Ompelulauantait Onnen ompeluita

Päivän ohjelma:

  • Oma luonne ompeluvälineenä
  • Toiveet kurssille
  • Ommellaanko vappulauantai 29.5. vai edellinen 22.9.?
  • Kunkin omat tavoitteet keväälle
  • Kunkin omat tavoitteet tälle lauantaille

Mistä open saa kiinni:

  • Sähköpostitse: pia.turunen@tornio.fi
  • Puhelimitse: 050-597 1931
  • Facebook: https://www.facebook.com/piaturunenkadentaitojenope/?ref=ts&fref=ts

Tulevia lyhytkursseja Tornion kansalaisopistolla:

Lisätietoja ja linkki ilmoittautumiseen: https://www.opistopalvelut.fi/tornio/course.php?l=fi&t=4133

Tilkkumaalaus, applikointi ja konekirjonta:

Lisätietoja ja linkki ilmoittautumiseen:

https://www.opistopalvelut.fi/tornio/course.php?l=fi&t=4279

Lisätietoja ja linkki ilmoittautumiseen: https://www.opistopalvelut.fi/tornio/course.php?l=fi&t=4152
Created By
Pia Turunen
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.