Loading

PROCENT & SANNOLIKHET - detta är viktigt att kunna i åk 6 till provet Leg. lärare: David Lancelot Sjövall

DECIMALTAL

 1. Omvandla: t.ex. hur många kilogram och hektogram är ett kilo. EXEMPEL: du har 2 kg och 473 g. Det är samma sak som 2,473 kg. EXEMPEL 2: du har 3 kg och 4 g. Det är samma sak som 3,004 kg.
 2. Enhet och platsvärde: exempel att skriva som ett decimaltal: 2 ental 4 tiondelar och 8 tusendelar. Det är samma sak som 2,408.

TALLINJER

 1. Veta vad ett tal på tallinjen pekar på.
 2. Kunna sätta ut egna tal på en tallinje.

RÄKNA UT

 1. Multiplikation med 10, 100 och 1000. Exempelvis: 100 * 7,98 = 798. Exempel 2: 1000 * 798 = 798000. Om vi inte har någon decimal lägger du bara till nollorna i slutet av talet. Exempel 3: 1000 * 79,8 = 79800. Tänk på: svaret i en multiplikation blir större.
 2. Division med 10, 100 och 1000. Exempelvis: 356/100 = 3,56.  Tänk på: svaret i en division blir mindre.

PROCENT % - RÄKNA UT 1 PROCENT!

 1. TÄNK PÅ: 0,01 = 1 %. 1 procent betyder en hundradel.
 2. EXEMPEL: om vi vill veta vad 1 % av 350 kronor är, då räknar du ut det genom att dividera (dela) med 100. UTRÄKNING: 350 kronor / 100 = 3,50 kronor. SVARET: 3,50 kronor är 1 %.
 3. EXEMPEL 2: 1850 kg väger en bil. Vad väger då 1 % av bilen? UTRÄKNING: 1850 kg / 100 = 18,50 kg. SVAR: 1% av 1850 kg är 18,50 kg.

2 % ELLER MER...

Denna bilen väger 1850 kg.

EXEMPELVIS: en bil väger 1850 kg. Vad väger då 4 procent av bilen?

 • LÖSNING: tänk på att ALLTID räkna ut vad 1 procent är först!
 • STEG 1: räkna ut vad en procent är: 1850 kg / 100 = 18,50 kg är 1 procent.
 • STEG 2: räkna ut vad 4 procent är: 4 är 4 gånger mer än 1 procent. Därför räknar vi ut 4 procent så här: 4 * 18,50 = 74 kg.
 • SVAR: 74 kg är 4 procent av 1850 kg.

Övningar + svar finns längst ner på webbsidan.

SANNOLIKHET AV ETT UTFALL

En vanlig tärning har talen: 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Sannolikheten att slå en fyra på denna tärning är 1 av 6 alternativ. Nämligen en sjättedel (1/6).

EXEMPELVIS SKALL DU kunna räkna ut vad sannolikheten är att slå:

 • en 4:a på en sexsidig tärning. SVAR: en av sex alternativ på tärningen är en fyra. Alltså är svaret 1/6.
 • en 4:a eller 5:a på en sexsidig tärning. LÖSNING: att slå en fyra eller femma på en sexsidig tärning är 2 möjligheter av 6 utfall på tärningen. SVAR: Svaret är i så fall 2 av 6 eller två sjättedelar (alltså 2/6) eller om vi förkortar 2/6 till 1/3.

ما احتمال ظهور الرقم واحد من رمية ٍ واحدة ٍ لحجر النرد؟

الجواب الصحيح: 1/6

SANNOLIKHET MED TVÅ KAST

Om du spelar tärning med en kompis och det BARA är vinst då du får talet sex på en vanlig tärning, då är chansen första gång du kastar 1/6 att vinna. Men om du kastar ett kast till och då också vill ha en sexa för att vinna är det så att vi måste multiplicera 1/6 * 1/6, vilket då blir 1/36.

OMVANDLA MELLAN PROCENTFORM-DECIMALFORM-BRÅKFORM

Exempelvis:

 • 1/2 (bråkform) = 0,50 (decimalform) = 50 % (procentform)
 • 1/3 (bråkform) = ungefär 0,33 (decimalform) = ungefär 33 % (procentform)
 • 1/4 (bråkform) = 0,25 (decimalform) = 25 % (procentform)
 • 2/4 (bråkform) = 0,50 (decimalform) = 50 % (procentform)
 • 3/4 (bråkform) = 0,75 (decimalform) = 75 % (procentform)
 • 1/5 (bråkform) = 0,20 (decimalform) = 20 % (procentform)
 • 2/5 (bråkform) = 0,40 (decimalform) = 40 % (procentform)
 • 1/8 (bråkform) = 0,125 (decimalform) = 12,5 % (procentform)
 • 1/10 (bråkform) = 0,10 (decimalform) = 10 % (procentform)
 • 1/100 (bråkform) = 0,01 (decimalform) = 1 % (procentform)
 • 13/100 (bråkform) = 0,13 (decimalform) = 13 % (procentform)

ÖVNINGAR

Räkna med procen

Beräkna 10 % av: 1. احسب نسبة عشرة بالمئة من الأعداد التالية.

 1. 78 kilo كيلو
 2. 8,8
 3. 5,02
 4. 547 liter لتر
 5. 60 personer شخصا
 6. 7,71 kr كرونة

Svar:

 1. 7,8 kg
 2. 0,88
 3. 0,502
 4. 54,7 liter
 5. 6,0 personer
 6. 0,771 kr
Created By
David Sjövall Lancelot
Appreciate

Credits:

Har skapats med bilder av Masaaki Komori - "% Baguette Sandwich" • Jared Berg - "Blue Ferrari" • Jonathan Petersson - "untitled image"