Loading

PŘIHLÁŠENÍ DO KURZU

 • Žák se přihlásí do svého školního Google účtu.
 • Zvolí Google aplikaci Učebna.
 • Zde se zobrazí kurzy, do kterých byl žák vyučujícími pozván.
 • Přes button Zapsat se se žák zapíše do kurzu.
 • Žák je zapsaný do kurzu, může zde komunikovat, sledovat poskytnuté materiály, odpovídat na otázky, plnit úkoly.

PRÁCE V KURZU

 • Jak se zorientovat v kurzu
 • Stream je něco jako zeď v sociálních sítích
 • Kdo se mnou studuje v kurzu?
 • Jak v kurzu komunikovat s učitelem nebo spolužáky

MATERIÁLY A ÚKOLY

 • Jaký je rozdíl mezi materiálem a úkolem
 • Jak vytvořit a odevzdat úkol
 • Co vše mohu učiteli odevzdat?
 • Jak zrušit odevzdání úkolu, pokud něco potřebuji přepracovat

HODNOCENÍ

 • Jakým způsobem dostanu zpětnou vazbu od učitele
 • Kde najdu přehled známek?

SOUBORY A UDÁLOSTI

 • Kde hledat všechny své soubory a materiály v kurzu
 • Jak lépe plánovat a odevzdávat úkoly včas

DŮLEŽITÉ! Pokud používáte aplikaci Google Classroom, je nutné si nainstalovat doplňkové aplikace Google Docs a Google Sheets.