Kuorojen konsertti Rantsila ti 25.4.2017 klo 19 Gananderin koulu.

Vanamo-kuoron ja veteraanikuoron kevätkonsertti seurakuntatalolla. Tilaisuudessa myös yksinlauluesityksiä. Lopuksi puffetti.

Vapaa pääsy. Tervetuloa!

Opettajat Leilä Jyväsjärvi, Pentti Jäntti ja Katja Partala.

Credits:

Created with images by EpicFireworks - "musical notes"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.