Osada Door Marlene Oliekan

Je begint met een alienship dat naar je toe zweeft wat vervolgens veranderd in een sombrero. Er zitten dan 5 mannen waarbij je op hun sigaar moet drukken zodat ze licht geven. Daarna maak je het kampvuur uit.

Als het vuur uit is wordt het nacht en komen er 5 wolven op de achterste heuvels te zitten. Je moet dan op de wolven klikken om de maan op te laten komen. Daarna druk je op de maan.

Als je dat hebt gedaan wordt het licht. Dan druk je op een scheur in de grond waardoor je onder de grond kan kijken. dan moet je op de wormen drukken om ze omhoog te laten komen.

Als ze omhoog zijn komen er vliegen op af die aan de bloemen gaan likken. Je moet ze weg halen door er op te klikken.

De vliegen vallen allemaal in een andere fles. Dan klik je op de vrouw in het midden en zij neemt een slokje uit 1 van de flessen waardoor haar hoofd weg zweeft.

Dan druk je op de mensen in de achtergrond. Dan springt er een ander persoon vanuit de lucht in een trein terwijl hij beschoten wordt. Je moet op het pistool klikken om het weg te slaan.

De trein gaat door een tunnel en dan blijf hij op hetzelfde stukje rondrijden. Totdat je op de vogels bovenin hebt gedrukt en allemaal geluiden maakt. Dan kan je de hendel omhalen om de trein verder tel aten gaan.

Dan ga je de trein in en laat je de muziekkanten spelen. Je trekt dan aan de rem om de trein te laten stoppen. De mensen vliegen de trein uit en je beland bij een koor. Die je allemaal laat zingen door erop te klikken.

Daarna beland je in een bar waar 3 mannen aan het drinken zijn en je moet ervoor zorgen dat ze allemaal dronken worden. En dan breng je ze naar buiten.

Dan wordt het donker en komen er gaten in het scherm alsof er door geschoten is. Je gaat door het grootste gat en komt in een kamer waar een man tv aan het kijken is. Je klikt op de tv en daarna op de pistool.

Je moet dan op verschillende dingen op de achtergrond drukken en dan op 1 van de mensen. Vervolgens krijgt dat persoon een ping pong bal door zijn hoed waardoor hij "dood" neer valt

Je moet de vogels die uit het gat komen neer schieten. Die belanden op een draad boven een paar mensen. de vogels zorgen er uit eindelijk voor dat de boot met 3 mannen gaat varen.

Je gaat dan allemaal tentjes af waarbij je op het ding dat geluid maakt moet drukken. En zo ga je verder totdat je er 4 hebt gehad.

Dan val je van een waterval en beland je in een witte beker. Je moet nu op de stofzuiger klikken en die haalt de bloemetjes van de grond.

De vliegen in de slaapzakken maak je wakker en zij vliegen dan weer terug naar het begin waardoor het spel opnieuw begint.

Einde.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.