Loading

Nieuwsbrief Basisschool De Hobbit Augustus 2021

Beste ouders,

De opening van de school was een feest. Het was dubbel feest zelfs. Het startlied “Happy” paste heel goed bij de start van dit schooljaar. Juf Lenneke zat 40 jaar in het onderwijs. Een enorme mijlpaal waar je blij van wordt. Wat een topprestatie! En natuurlijk was het ontvangen van de leerlingen iets waar we naar uit hadden gekeken. Al die vrolijke gezichten en persoonlijke verhalen geven ons energie. We hebben een fijne startdag gehad en we hopen dat de leerlingen ook met een goed gevoel thuis zijn gekomen. We gaan dit schooljaar het “happy” gevoel vasthouden.

Er zijn mooie plannen gemaakt voor dit schooljaar. Plannen die gerealiseerd kunnen worden door extra financiële middelen die we hebben ontvangen (NPO). U leest er in deze nieuwsbrief meer over. We hebben met de extra middelen een programma gemaakt dat aan alle leerlingen recht doet. Van rekenen tot techniek en van lezen tot weerbaarheid en sociale redzaamheid. Er komen ook weer extra gymlessen na schooltijd en er zijn nog andere zaden geplant. Ik informeer u telkens over de extra begeleiding die op korte termijn start onder de noemer NPO.

We starten met de vrolijke foto van juf Lenneke en de start van Engels waar we ook ontzettend blij van worden. Het thema “happy” heeft al helemaal zijn weg gevonden in deze nieuwsbrief.

Juf Lenneke 40 jaar in het onderwijs

Ik wil u de feestelijke foto van juf Lenneke niet onthouden. De ballonnenboog in regenboog kleuren maakte de dag extra feestelijk. Alle groepen hebben juf Lenneke een bezoek gebracht met een klein geschenk om deze bijzondere dag te vieren. Op het eind van de dag hebben we de stress bestendigheid van juf Lenneke getest door groep 8 leerlingen 10 ballonnen de klas in te laten gooien. Dat was een directe chaos vanwege de enthousiaste kleuters die uiteraard op de ballonnen afkwamen. Een juf met 40 jaar ervaring laat zich niet van de wijs brengen. Juf Lenneke kon er hard om lachen.

Native speaker Miss Antonella

We gaan weer beginnen met de Engelse lessen van de groepen 1 t/m 5! Native speaker miss Antonella spreekt Nederlands, Engels en Spaans. Ze zal met de leerlingen voornamelijk Engels spreken. Miss Antonella heeft meerdere jaren ervaring met Engels doceren op zowel basisscholen als middelbare scholen. De afgelopen jaren is gebleken dat het wenselijk is voor onze native speaker om ook de Nederlandse taal te beheersen om goed met de jonge kinderen te communiceren, ook aan deze eis voldoet Miss Antonella. Daarom zij wij erg blij dat zij ons team komt versterken met haar jaren ervaring als Engels docent.

Miss Antonella gebruikt liedjes in haar lessen om de jongste leerlingen kennis te laten maken met de Engelse taal. Voor de hogere groepen maakt zij ook gebruik van werkbladen en concrete voorwerpen.

Elke vrijdag brengt ze de groepen 1 t/m 5 een bezoek. Aanstaande vrijdag komt ze kennismaken in de klassen.

Engelse vakdocent voor de bovenbouw

Voor de bovenbouw krijgt het vak Engels ook weer een plekje op het rooster. In samenwerking met het Leonardo Da Vinci college krijgen deze leerlingen les van de vakdocent Engels van het voortgezet onderwijs (VO). Dit zorgt voor een optimale voorbereiding op het vak Engels bij de overgang eind groep 8 naar het VO.

De groepen 7 en 8 moeten de schouders er flink onder gaan zetten. Tijdens en na een lockdownperiode gaat de aandacht voornamelijk naar de vakken Taal, (begrijpend) lezen, Rekenen en spelling. Het vak Engels wordt dan even het slachtoffer van de situatie. We gaan nu weer starten. Ze kunnen de mouwen opstropen. Elke woensdag en vrijdag komt vakdocent Julie langs. De leerlingen krijgen 2x in de week Engels aangeboden. Zo zijn ze weer snel “back on track”.

NPO

Half februari 2021 presenteerden Slob en Van Engelshoven tijdens een persconferentie het NPO (Nationaal programma onderwijs). Met het NPO stelt het kabinet de komende 2,5 jaar € 8,5 miljard beschikbaar voor het hele onderwijs. De middelen zijn bedoeld voor het herstellen van de door corona veroorzaakte vertragingen bij leerlingen/studenten, teams en organisaties op cognitief, sociaal-emotioneel gebied en op het gebied van welbevinden.

De school heeft nu extra financiële middelen gekregen om extra personeel in te huren of aan te stellen, teamtrainingen in te kopen en materialen te verbreden.

Juf Carla komt ons team versterken en geeft RT (remedial teaching) rekenen

Elke maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag biedt juf Carla tussen 13.00-14.00 uur extra begeleiding aan kleine groepjes leerlingen van een klas. De focus ligt op het vak rekenen. Juf Carla richt zich op de automatiseringsvaardigheden van leerlingen.

Automatiseren heet ook wel inoefenen. Bij automatiseren oefent een kind om kennis of vaardigheden op te halen zonder lang nadenken. Denk aan; tafels, klokkijken, splitsen van sommen onder de 10, metriekstelsel, maanden van het jaar, etc.

Zodra een leerling extra begeleiding ontvangt van juf Carla worden de ouders hiervan op de hoogte gebracht. Zo kunt u thuis ook oefenen. Na elke vakantieperiode staat er een nieuwe automatiseringsvaardigheid centraal en worden de groepjes leerlingen gewisseld/ opnieuw samengesteld.

Kerndoelen rekenen en begrijpend lezen

Vorig schooljaar hebben we specifieke leerlingen uit de groepen 5, 6 en 7 laten oefenen met de kerndoeltrainer van Kinheim voor de vakken rekenen en begrijpend lezen. Het aanbod kwam onder druk te staan vanwege het uitvallen van leraren veroorzaakt door Corona of verkoudheidsklachten. De leraren die in de eerste instantie beschikbaar waren om het kerndoel aanbod te verzorgen kwamen voor een andere klas terecht of kwamen thuis te zitten.

Het is vanzelfsprekend dat we alle beschikbare leraren eerst inzetten om les te geven en groepen op te vangen. Tegelijkertijd hebben we het effect van het kerndoelaanbod onvoldoende kunnen meten, omdat er te weinig structuur in zat. Dat hebben we dit schooljaar anders georganiseerd.

Juf Carla neemt de groepjes kerndoeltrainer (rekenen en begrijpend lezen) op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag voor haar rekening van 14.00-14.30 uur en 14.30-15.00 uur. Zo is er voor de leerlingen structuur en continuïteit in het aanbod. Indien uw kind gebruik mag maken van dit extra aanbod wordt u hiervan op de hoogte gebracht. Het is geen verplichting om van dit aanbod gebruik te maken.

We gaan de avondvierdaagse in kilometers LEZEN.

Ja, u leest het goed. We nodigen leerlingen uit om 20 kilometer te komen lezen! De leerlingen van de groepen 4 en hoger zijn van harte welkom om met hun ouders, opa of oma, buurvrouw, oudere broer, etc. te komen lezen na schooltijd. Hoe meer je leest, hoe beter het gaat.

Voor sommige leerlingen vraagt het wat stimulans om te oefenen met lezen. Er zijn ook leerlingen die vinden dat schoolse dingen op school horen en niet thuis. Daar hebben we iets op gevonden.

Tussen 15.00 en 16.00 uur kunnen leerlingen met een begeleider naar school komen om een kilometer te lezen. Bij aanmelding ontvangt het kind een leeskilometer kaart (de kaart wordt op school bewaard). Op deze kaart staan 20 vakjes die elk een kilometer representeren. Een kwartier hardop lezen staat voor 1 kilometer. Zodra de kilometer is behaald, komt er een kruis in het vakje. Bij 20 kilometer ontvangt het kind een bronzen 20 kilometer leesmedaille. Indien een leerling de 40 kilometer behaalt, geven we een zilveren medaille weg.

Het leeskilometer-lezen is mogelijk op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15.00-16.00 uur. Het kind komt met de begeleider naar school, pakt een boek op eigen niveau, neemt plaats op de aangegeven plek en begint hardop te lezen. Na een kwartier laat het kind een kruisje zetten op de kaart en vertrekt naar huis. Op maandag, dinsdag en donderdag is juf Carla aanwezig. Op vrijdag is juf Maaike aanwezig.

We hopen veel medailles te mogen weggegeven. Indien u bereid bent om met leerlingen te lezen waarvan de ouders geen of onvoldoende Nederlands spreken horen we het graag.

Aanmelden kan in social schools door een bericht te sturen naar juf Yvonne of door juf Yvonne te mailen naar y.vankasteren@dehobbit.org.

Technolab aanbod na schooltijd

Het technolab heeft 2 programma’s met workshops voor kinderen van onze school ontwikkeld. In de periode voor de herfstvakantie starten zij 5x op maandag met de volgende programma’s:

  • Bouwen maar: groep 3, 4 en 5/ 14.30-15.30 uur
  • Uitvindwedstrijd Willie wortel junior: groep 6, 7 en 8 / 16.00-17.00

Na de herfstvakantie komen zij met 2 andere programma’s. Of bij groot succes, een herhaling van deze programma’s.

Indien uw kind gebruik mag maken van dit extra aanbod wordt u hiervan op de hoogte gebracht. Het is geen verplichting om van dit aanbod gebruik te maken. Een leerling meldt zich aan voor alle 5 de bijeenkomsten. Het is niet mogelijk om 1x deel te nemen.

Juf Jonny en juf Ada

Juf Jonny en juf Ada zullen ook dit schooljaar weer aanwezig zijn om extra met leerlingen te oefenen. Elke 8 weken zullen verschillende kinderen individueel of in tweetallen begeleid worden buiten de klas. Indien uw kind begeleiding ontvangt van juf Ada of juf Jonny krijgt u daar net als altijd bericht over. Juf Jonny is er op maandag. Zij houdt zich bezig met kortdurende interventies op het gebied van rekenen en spelling. Juf Ada is er op woensdag en richt zich op taal en woordenschat.

Ambulante jeugdhulp en Lees-spelling begeleiding zo goed als rond

We hebben ook contact met 2 professionele organisatie voor het invullen van deskundige begeleiding voor lezen en sociaal emotionele ontwikkeling. De lees-spellingbegeleiding is geschikt voor leerlingen met (beginnende) lees- en spellingproblemen en wordt gegeven in samenwerking met Onderwijsadvies. De organisatie Ambulante jeugdhulp gaat zich bezighouden met de individuele hulpvraag van leerlingen op het gebied van welbevinden en sociale redzaamheid.

Reservekleding gevraagd

Bij de kleuters is het fijn soms wat extra kleding te hebben voor de leerling die net te laat bij de wc aankomt. Er is behoefte aan joggingbroeken voor deze leeftijdsgroep. Indien u ons kunt helpen dan kunt u de joggingbroek afgeven bij juf Marjan (conciërge) of bij de leraren van de kleuters. Alvast bedankt.

Omkleden in de kleedkamers

Elke keer mag er weer een beetje meer. Wij hebben recent te horen gekregen dat wij de kleedkamers in de gymzaal weer in gebruik mogen nemen! Dit betekent dat we alle kinderen weer vragen om een gymtas mee te nemen met daarin passende schoenen, een shirt en een sportbroek.

  • Woensdag 1 september: 'iets op je hoofd-dag'.
  • Maandag 6 september: start inschrijving startgesprekken groep 3 t/m 8
  • Donderdag 16 september: Sportdag
  • Maandag 20 september: Ouderavond kleuters
  • Maandag 20 t/m Vrijdag 25 september: Oudergesprekken

Ik dank u voor uw aandacht voor deze nieuwsbrief. Blijf vrolijk en gezond.

Met vriendelijke groet,

Namens het team

Esther Veldt