Loading

John Snetzler 1777 een uniek orgel voor de Antwerpse Sint-Jacobskerk

John Snetzler

John Snetzler geldt als een van de belangrijkste orgelbouwers uit het 18de-eeuwse Engeland. Geboren in Zwitserland onder de naam Joannes, bracht Snetzler bijna zijn volledige loopbaan in Engeland door. Hij vestigde naam en faam door de bouw van een orgel in opdracht van de befaamde musicograaf en organist Charles Burney (kerk van St. Margaret's, King's Lynn, 1752). Hieruit volgden andere prestigieuze opdrachten, zoals bijvoorbeeld deze voor twee orgels in Buckingham Palace (1760).

"He gave such a specimen of his abilities that he was soon called to almost every quarter of the kingdom"(Charles Burney, in A General History of Music).

Een Engelse specialiteit waren verschillende vormen van 'kamer'- of 'salon'orgels. Deze kleinere instrumenten, mild en zangerig maar niet luid van klank, werden ontworpen om in de muziekkamer van privéwoningen gebruikt te worden. Behalve voor de vertolking van literatuur voor orgel solo, werden ze tevens ingezet als ensemble-instrument bij de uitvoering van kamermuziek en als continuo-instrument bij cantates en oratoria. Zo zou Händel, al is het verhaal niet te bevestigen, een Snetzler-orgel gebruikt hebben bij de première van The Messiah in Dublin. Wel weten we dat Händel zijn orgelconcerti op zulke instrumenten speelde, wat de populariteit van zowel de muziek als van de instrumenten nog verhoogde.

Händel, links op het Snetzler-orgel van Halifax, met de aria "I know that my Redeemer liveth" (Messiah) in de hand.

Het orgel van de Sint-Jacobskerk is één van de intussen zeldzame instrumenten dat zowel gerestaureerd én bespeelbaar is, in tegenstelling met nogal wat orgels die een louter museale opstelling kregen. Als enige Snetzler-orgel in België is het bijgevolg een uniek instrument.

Zondag 17 december 2017 om 15u: officiële inspeling.

Peter Strauven, orgel en Piet Stryckers, gamba

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.