Loading

PRAAG DUIZEND JAAR BOUWEN

Praag is een bijzondere stad. Geheimzinnig, ook. Dit is de stad waar de alchemie werd geboren. Waar vreemde uitvindingen verschenen. Het is ook het ronddwaalgebied van Franz Kafka geweest. Die werd nota bene geboren in het centrum. Een centrum dat ook nog deels een Joodse uitstraling heeft. Met markante synagogen en droefgeestige maar sfeervolle kerkhoven. Praag is een prachtstad. Praag is een bijzondere stad. Geheimzinnig, ook. Dit is de stad waar de alchemie werd geboren. Waar vreemde uitvindingen verschenen. Het is ook het ronddwaalgebied van Franz Kafka geweest. Die werd nota bene geboren in het centrum. Een centrum dat ook nog deels een Joodse uitstraling heeft. Met markante synagogen en droefgeestige maar sfeervolle kerkhoven. Praag is een prachtstad. Praag is een bijzondere stad. Geheimzinnig, ook. Dit is de stad waar de alchemie werd geboren. Waar vreemde uitvindingen verschenen. Het is ook het ronddwaalgebied van Franz Kafka geweest. Die werd nota bene geboren in het centrum. Een centrum dat ook nog deels een Joodse uitstraling heeft. Met markante synagogen en droefgeestige maar sfeervolle kerkhoven. Praag is een prachtstad.

Het groene hart van Praag

Historisch plaveisel

Oplichtend Praag in donkere uren...

Praag is een prachtstad. En dat blijft het. Een weekend is veel te kort om een echt goede indruk van de Tsjechische hoofdstad te krijgen. Het prijsniveau is voor een hoofdstad ook nog eens fijn te noemen. In feite heeft de stad twee centra, elk aan een kant van de rivier gelegen. Het middeleeuwse centrum én het 17e-eeuwse centrum dat onder andere het kasteelterrein omvat. En een schitterend steil landschapspark. Praag is een prachtstad. En dat blijft het. Een weekend is veel te kort om een echt goede indruk van de Tsjechische hoofdstad te krijgen. Het prijsniveau is voor een hoofdstad ook nog eens fijn te noemen. In feite heeft de stad twee centra, elk aan een kant van de rivier gelegen. Het middeleeuwse centrum én het 17e-eeuwse centrum dat onder andere het kasteelterrein omvat. En een schitterend steil landschapspark. Praag is een prachtstad. En dat blijft het. Een weekend is veel te kort om een echt goede indruk van de Tsjechische hoofdstad te krijgen. Het prijsniveau is voor een hoofdstad ook nog eens fijn te noemen. In feite heeft de stad twee centra, elk aan een kant van de rivier gelegen. Het middeleeuwse centrum én het 17e-eeuwse centrum dat onder andere het kasteelterrein omvat. En een schitterend steil landschapspark.

En overal spieken de torens boven de gebouwen uit

Credits:

Shutterstock.com

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.