Loading

Traume Sensitiv Yoga (TCTSY) i behandlingen af kompleks PTSD – En ny og unik kropsorienteret og traumeinformeret metode som supplement i traumebehandling.

Tidspunkt: den 26.-27. Januar 2019, kl. 9-17.30 begge dage

Sted: Yogaskolen-Kbh. Tagensvej 85C, 2. sal. (Blind sidevej til Tagensvej) 2200 København N

Dansk Psykologisk Selskab for Kropspsykoterapi inviterer til:

To dages kursus/workshop i:

Traume Sensitiv Yoga (TCTSY) i behandlingen af kompleks PTSD – En ny og unik kropsorienteret og traumeinformeret metode som supplement i traumebehandling

Underviser: Krystyna Kowalski, certificeret TCTSY Facilitator ved Trauma Center Træningsfakultet i Boston, USA.

Mange behandlingsmetoder til PTSD og komplekse traumer forsømmer den konsekvens, som oplevelsen af traumer har på kroppen.

TCTSY står for Trauma-Center Trauma Sensitive Yoga og metoden er udviklet af David Emerson i USA. I 2017 blev TCTSY første evidensbaserede yogaprogram i behandlingen af traumer i USA.

Metoden er en respektfuld og enestående tilgang, der specifikt er udviklet som et supplement i behandlingen af kompleks PTSD.

Gennem empirisk valideret forskning har Trauma Center i Boston dokumenteret, at denne tilgang til yoga kan give overlevende mulighed for at opbygge et sikkert og forudsigeligt forhold til deres kroppe og fremme potentialet for helbredelse og recovery.

På denne intensive to-dages workshop i Traume Sensitiv Yoga vil vi gennemgå modellens centrale begreber, metodologi og applikationer med fokus på praksis, og på hvordan du kan integrere elementer af TCTSY i dit eksisterende terapeutiske arbejde.

OBS. Det kræver ingen forudgående yogapraksis, da kurset er tilrettelagt, så alle kan være med.

Undervisningen vil bl.a. omhandle:

 • Introduktion og baggrund for TCTSY
 • TCTSY yogapraksis (Både på stole og yogamåtter)
 • Teoretisk grundlag for TCTSY
 • Grundbegreber i TCTSY
 • Fokus på at forbinde traumeteori til metodologi i TCTSY – TCTSY Modellen
 • Praksisorienterede øvelser i små grupper
 • Traumeinformeret rammesætning: Hvad, Hvorfor & Hvordan
 • Konkrete teknikker og rationalet bag anvendelse af sprog i TCTSY
 • Research studies og evidens for TCTSY

Underviseren

Om underviseren: Krystyna Kowalski er certificeret TCTSY Facilitator, autoriseret træner på Trauma Center's TCTSY Træningsfakultet samt Supervisor for Certification Programme (300 timer) på Justice Ressource Institutes TCTSY Træningsfakultet i Boston, USA. Krystyna har behandlingserfaringer i privat praksis såvel som i offentligt regi, herunder bl.a. fra et pilotprojekt på Rigshospitalets Center for Seksuelle Overgreb.

Praktisk information

Tidspunkt: den 26.-27. Januar 2019, kl. 9-17.30 begge dage

Sted: Yogaskolen-Kbh. Tagensvej 85C, 2. sal. (Blind sidevej til Tagensvej) 2200 København N

Pris:

 • Early bird for medlemmer af selskabet: 2950 kr. (Bemærk: Early bird inden 20.dec.)
 • Early bird for gæster af selskabet: 3200 kr.
 • Herefter: 3200 kr. for medlemmer og 3500 kr. for gæster.
 • Halv pris for studerende, arbejdsledige og pensionister.

Forplejning: en let frokost, kaffe/ te mv.

Tilmelding: Via mail til Susanne på: susanne.malmqvist@mail.dk (Ved tilmelding skal du skrive dit navn, om du er medlem af selskabet eller evt. ønsker at blive medlem, og hvis du er psykolog medlem af DP, skal du skrive dit medlemsnr. i DP)

Medlemskab koster 200 kr. for et år. og 100 kr. for psykologistuderende.

Kursusbeløbet indbetales på kontonr.: 0400 4012612201 – Bemærk at tilmelding først er gældende, når betalingen er registreret.

For yderligere information om TCTSY-metoden se:

Created By
Mads Dahlgaard
Appreciate

Credits:

Created with images by niko photos - "Free Tree" • Indian Yogi (Yogi Madhav) - "Yoga"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.