eAMK-hanke, teema 3 Kick-off toimijoille 26.4.2017

Haaga-Helia on mukana OKM:n kärkihankkeessa, jossa kehitetään ammattikorkeakoulujen yhteistä digitaalista opetustarjontaa, työelämälähtöisiä oppimisen ekosysteemejä sekä ammattikorkeakoulupedagogiikan digitalisaatiota.

Viime viikolla oli teema 3:n aloitustilaisuus Hämeenlinnassa. Merja koulutti toisaalla, joten AOKK:sta matkaan lähti vain Irmeli seuranaan Päivi Rajaorko, Outi Valkki ja Paavo Lehessalo Tikosta. Outin kanssa osallistuimme tavoite 3.1:n kick-offiin, ja Päivi ja Paavo perehtyivät oppimisanalytiikkaan ja älykkäisiin ratkaisuihin.

Ensimmäisessä tapaamisessa ei vielä kovin pitkälle päästy. Lupasimme olla mukana kaikissa seuraavan taulukon toimenpiteissä. Digipedagogisen osaamisen tavoitteiden ja valmennuksen painopisteiden laadinnassa lupasimme ottaa vetovastuuta HAMKin kanssa ja valmennusohjelman suunnitteluun merkattiin vastuullisiksi Metropolia ja Haaga-Helia. Sen verran tuo alla oleva taulukko keskusteluissa eli, että valmennusta tukeva mentoriohjelmat sisällytettiin suunnitteluosuuteen. (Kun tuntui luontevalta ottaa mentorit mukaan jo valmennusohjelman toteutukseen).

Ennen seuraavaa tapaamista on syytä huolella lukea Promoting Effective Digital-Age Learning -raportti, jossa linjataan "A European Framework for Digitally-Competent Educational Organisations". Joku jo ehti keskeisiä kohtia kääntää suomeksikin. Itse ajattelin aloittaa tästä ympyrästä, jolla nyt seuraavat kolme vuotta jäsennetään digitaalista kyvykkyyttä!

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.