Loading

English Day 15-3-19

ENGLISH CULTURE WEEK !!!!!!

Este venres 15 de marzo.... celebramos o English day!

Todos os colexios da Compañía de María en España celebrarán a partir do presente curso unhas xornadas para o achegamento ao noso alumnado da cultura, tradicións e lingua inglesa.

No noso colexio esa celebración terá lugar o vindeiro venres, 15 de marzo. Con este motivo preparamos unha serie de actividades nas que esperemos que se divirtan e compartan unha boa experiencia cos seus compañeir@s das diferentes etapas.

Created By
Compañía de María Ferrol 2019
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.