Loading

ClassNotebook

Marcio a chynnig adborth i waith orffenedig yn ClassNotebook / Mark and offer feedback on work completed in ClassNotebook

Marcio a chynnig adborth yn ClassNotebook ar-lein (Cymraeg)

Marcio a chynnig adborth yn ClassNotebook y 'Desktop app' (Cymraeg)

Marking and offering feedback in ClassNotebook on-line (English)

Marking and offering Feedback in ClassNotebook within the Desktop app (English)

Copiwch URL y fideo (unwaith iddo lwytho) er mwyn i chi rhannu gyda'ch disgyblion.

Copy the URL of the video (once loaded) for you to be able to share with your pupils.

Gwyliwch y cyflwyniad yma gan Kojo Hazel ar sut i ddefnyddio ClassNotebook yn eich adran ac yn draws-gwricwlaidd.

Watch this presentation by Kojo Hazel on how to use ClassNotebook in your department and cross-curricularly.