Loading

Ungarn

2018 er ikke første gang ungarske opprørere har forsøkt å kringkaste kravene sine. Etter den andre verdenskrig ble landet okkupert av Sovjetunionen. I 1956 demonstrerte studenter i gatene og ønsket 16 krav innfridd av de sovjetiske erobrerne, men ble i stedet arrestert da de forsøkte å sende kravene på TV. I gatene prøvde medstudenter og frigjøre de anholdte fra politiet. Da åpnet politiet ild.

Den spontane revolusjonen endte i flere tusen dødsfall på ungarsk side. Rundt 700 av de sovjetiske styrkene ble drept. FOTO: Pixabay (illustrasjonsfoto)

Skuddene sendte sjokkbølger gjennom landet og resulterte i voldsomme opptøyer. Kampene som etterfulgte varte mellom 23. oktober (som nå er en nasjonaldag) og 4. november. Folk organiserte seg i militser og kjempet mot sikkerhetspolitiet og sovjetiske styrker. De som støttet kommunismen eller var en del av sikkerhetspolitiet, ble fengslet eller henrettet. Den kommunistiske regjeringen i landet ble avsatt. Imre Nagy ble innsatt som ny ungarsk statsminister. Revolusjonen skulle imidlertid ikke få en lykkelig slutt for ungarerne. Den nye ungarske regjeringen ønsket at de resterende sovjetiske soldatene skulle fjernes fra landet. Men Sovjetunionen hadde ikke gitt opp. Igjen invaderte de, sammen med tropper fra andre land i den såkalte Østblokken, landet. Tusenvis av sivile ble drept. Sovjetene klarte 10. november 1956 å nedkjempe motstanden. Det antas at rundt 2500 og 5000 ble drept. På grunn av oppstanden flyktet rundt en kvart million mennesker fra landet, hvorav 1200 kom til Norge.

Arnulf Øveland skrev et dikt om oppstanden i Ungarn.

Etter 1956. Den sovjetvennlige ungareren Janos Kadar ble statsminister. Han førte en stadig mer liberal politikk. Kadar ønsket å gjenreise økonomien, og fra 1966 innførte han økonomiske reformer. De to neste tiårene var relativt fredfulle for Ungarn, og Kadars regjering oppmuntret til handel med Vesten. Til tross for nye reformer, økte utenlandsgjelden på grunn av dårlig lønnsomhet i industrien.

'

På 1980-tallet ble flere nye partier dannet, og kravene om liberalisering tiltok i styrke. Kadar ble avløst som leder av kommunistpartiet i 1988, og i 1989 vedtok parlamentet en demokratisk pakke som åpnet for mer handel, samt friheten til å kunne organisere seg og ytre seg fritt. Ungarn ønsket å forbedre forholdene med Vesten gjennom økonomiske reformer for å ha en mulighet til å en dag bli medlem av EU. Sovjetunionen slo ikke ned på den liberale retningen Ungarn beveget seg i, og undertegnet en avtale i 1989 om å trekke tilbake sine soldater innen 1991.

Statue av en sovietisk soldat FOTO: Couleur/Pixabay

Ved det første frie parlamentsvalget (siden 1945) som ble holdt i april 1990, fikk populistene, sentrums-høyre og liberale partier mest oppslutning. Det nasjonale kommunistpartiet stod svakt. Josef Antall og hans nasjonalkonservative parti MDF fikk flest stemmer, og han ble den første statsministeren i den nye, selvstendige republikken. MDF dannet regjering med småbrukerpartiet og kristeligdemokratene. Opposisjonen besto av de liberale fridemokratene som ble det nest største partiet. Partiets leder Arpad Goncz ble Ungarns første president.

FOTO: Tumisu/Pixabay*

Til tross for frihet fra Sovjet og frie valg, sto det fortsatt dårlig til med økonomien i landet. Stor utenlandsgjeld og arbeidsløshet preget 90-tallet i Ungarn. Regjeringen innførte markedsøkonomi og innledet en privatiseringsprosess i håp om å øke produksjon, reallønn og levestandard. Det gikk ikke etter planen. Over 600 000 var arbeidsløse i Ungarn i 1992.

Laget i Pictochart.

Statsminister Antall døde i 1933, og innenriksminister Peter Boross ble ny statsminister. Ved nytt parlamentsvalg i 1994 vant sosialdemokratene MSzP. Guyla Horn ble den nye statsministeren, og MSzP dannet koalisjonsregjering med Fridemokratene. Det ble innført upopulære sparetiltak som minket arbeidsløsheten og inflasjonen. Utenlandsgjelden gikk også ned, mens reallønnen steg. Med bedre kontroll over økonomien kunne Sosialistpartiet gledet seg til nytt valg i 1998. De ble størst med 32,2 prosent, men det høyre-liberale partiet Fidesz fikk flest mandater. Sosialistene måte vike for en flertallskoalisjon av Fidesz, Småbrukerpartiet og Det Demokratiske Forum (MDF), under ledelse av Fideszs Viktor Orbán.

På innsiden av parlamentet i Ungarn. FOTO: bici/Pixabay
Laget i Pictochart.

Hvordan havnet Ungarn under kommunistisk styre? Dette og mer får du svar på under, i seksjonen som tar deg tilbake til år 1001 da Ungarn først ble samlet til et rike.

Madjarene (Magyar) som migrerte til Ungarn på slutten av 800-tallet, kom originalt fra Ural områdene i Vest-Sibir. FOTO: PIxabay

Det offisielle navnet til Ungarn er Magyarország. Navnet kommer fra en av de syv store nomadiske stammene, Madjarene (Magyeri), som migrerte til Ungarn på slutten av 800- tallet. Stammene samlet seg til et kongerike i år 1001 under kong Stefan I. Den første kongen lot seg døpe, og kristendommen er i dag den dominerende religionen i landet.

Esztergomkatedralen i Esztergrom. FOTO: Pixabay

Gjennom 1500-tallet ble størsteparten av Ungarn erobret av Det Osmanske Riket. I 1526 led Ungarn et stort nederlag mot osmanerne i slaget ved Mohács, som tilintetgjorde mesteparten av den ungarske hæren. Dette sendte landet inn i en spiral av politisk kaos. Osmanerne fortsatte å erobre og kontrollere områder frem til 1718, da Ungarn gjenvant selvstendighet. Men de ble fort underkastet en ny stormakt, Østerrike.

Kart over Sentral-Europa. FOTO: Pixabay

I 1848 demonstrerte folk i byene Buda og Pest (som senere ble slått sammen til dagens hovedstad Budapest). Ungarn ønsket reformer som de østerrikske keiserne ikke gikk med på. Før revolusjonen hadde landet vært under Østerrike, men de hadde opprettholdt mye uavhengig politisk kontroll, i motsetning til andre land kontrollert av keiserriket på den tiden. Den væpnede striden som fulgte, gikk overraskende bra for Ungarn. Frem til Østerrike ba om hjelp fra tsar Nikolai I av Russland, som sendte sine styrker for å invadere Ungarn. Invasjonen førte til at revolusjonshæren kapitulerte i 1849. Senere i 1867 inngikk keiseren i Østerrike et kompromiss med adelen i Ungarn. Dermed ble de to landene likestilte og dobbelt-monarkiet Østerrike-Ungarn ble dannet.

Det ungarske parlamentet i solnedgang. FOTO: Rauschenberger/Pixabay

Under første verdenskrig sloss ungarske styrker sammen med de østerrikske. De led store tap, og det overveldende nederlaget endte med at dobbeltmonarkiet gikk i oppløsning etter at krigen endte i 1918. Ungarn ble også tvunget til å gi fra seg to tredeler av sitt territorium.

(illustrasjonsfoto) FOTO: Pixabay

Da Adolf Hitler kom til makten, lovet han at Ungarn skulle få tilbake tapte landområder fra første verdenskrig. Dette førte til at Ungarn støttet Hitler, og den 1. juli 1941 ble de med i andre verdenskrig på tysk side. Under slaget om Stalingrad i 1943 ble den ungarske armeen knust. Samtidig som hæren sluttet å fungere som en militærenhet, drev statsministeren med hemmelige forhandlinger med de allierte styrkene. Oppmerksom på dette, ga Hitler ordre om å invadere Ungarn i mars 1944. Mellom 15. mai og 9. juli deporterte den tysk-støttede regjeringen 436 402 jøder til dødsleirer, i det okkuperte Polen.

Togsporene inn mot Auschwitz FOTO: Ron Porter/Pixabay

I september 1944 krysset de sovjetiske styrkene Ungarns grenser, og i slutten av desember var Budapest omringet av den røde armeen. Mellom januar og februar i 1945, tok sovjetstyrkene knekken på det som var igjen av Ungarns militær. Det tok ikke lang tid å erobre Budapest, og størsteparten av byen lå i ruiner. Ungarn måtte frasi seg områdene de hadde fått tilbake etter første verdenskrig. Sovjet sørget også for at den tyske minoriteten i landet ble deportert tilbake til Tyskland. Etter at Sovjet hadde tatt kontroll over Ungarn, og valg skulle gjenintroduseres, tok erobringsmaktene kontroll over utfallet. Selv om Småbrukerpartiet hadde over 50 prosent av stemmene og kommunistpartiet kun 17 prosent, ble Småbrukerpartiet nektet å danne regjering. Kommunistene måtte bli inkludert i en koalisjonsregjering hvor de fikk flere nøkkelposter. I 1946 da Ungarn erklærte landet som republikk, kom kommunistene med endringer i grunnloven, og i 1947 proklamerte de landet som en folkerepublikk i stedet. Kommunistpartiet var partiet som endte med å regjere frem til 1989. Tiden hvor Kommunistpartiet regjerte var preget av forfølgelse og arrestasjoner av folk som ledet opposisjonspartiene. Det sosialdemokratiske partiet sluttet å eksistere i 1948. Den 18. august 1949 fikk Ungarn en helt ny grunnlov formet etter Sovjetunionens konstitusjon fra 1936.

Kunst fra Sovjetunionen. FOTO: Unsplash

Matyas Rakosi ble Ungarns nye leder, og han krevde absolutt lydighet til kommunistparitet. Han innførte kommunistisk ideologi i undervisningen, og religiøse institusjoner ble bekjempet som propaganda. Kirkelederne i landet ble erstattet av folk som var lojale mot Rakosi. Men selv under jerngrepet hadde ikke Ungarns nye statsminister full kontroll. Økonomien var i nedgang og levestandarden sank. Regjeringen hans ble stadig mindre populær og like etter Josef Stalins død i 1953, ble Rakosi avsatt som statsminister av Imre Nagy.

Nagy hadde en mer liberal tilnærming. Han fjernet statskontrollen over massemediene, og ønsket at det skulle være offentlige diskusjoner om økonomiske og politiske reformer. Han gikk også mot beslutningen om å fengsle anti-kommunister, slik Rakosi hadde gjort. Nagy frigjorde de som hadde blitt fengslet. Senere i 1955 kom Rakosi til å få Nagy avsatt. Rakosi utførte et politisk angrep på Nagy, ved å blant annet gi han skylden for de økonomiske problemene landet hadde. Avisene sluttet seg til angrepene. Nagy ble deretter avsatt og Rakosi kunne igjen tre inn som leder for Ungarn. Men det tok ikke lang tid før han ble avsatt igjen i 1956, etter tvang fra Sovjetunionen, som kom i kjølevannet av ‘avstaliniseringen’ til daværende leder for Sovjetunionen Nikita Khrusjtsjov.

Historien kjapt oppsummert!

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.