SAMSKAPING ATEA & KUNDEN

Jeg har gjort alle feilene og tabbene som kan gjøres opp gjennom tiden.

Min IT karriere startet 1979 og jeg har alltid jobbet på leverandørsiden og har, drevet med prosjektleveranser i snart 40 år.

Når har jeg tatt jobben med å oppsummere og systematisere erfaringeneog det har blitt vårt program Presenza Actvator. Her har også vi tatt inn kunnskap fra GAANS, en verdensomspennende organisasjon av Business Trainers som vi er en del av.

Presenza AS har fokus på: Mobilizing and Activating peoples talent.

Den teknologiske utviklingen - the outer versus inner game

Vi er opptatt av fag, teknologi og de endringene teknologi fører med seg. Det endrer mye på de prosessene som vi involveres i, men vår adferd er fortsatt marginalt endret. Kan hende sjekker vi mobiltelefonen hyppigere, men de mekanismene som påvirker oss som personer er ikke veldig forskjellige fra 10-20-30 år tilbake, selv om utsende har radikalt endret seg. Utfordringene som ATEA har er de samme som vi opplever i flere konsulentvirksomheter

 • Kunderelasjoner
 • Kommunikasjon
 • Samarbeide
 • Adferd

Få bedrifter bygger kompetanse på disse områdene – vi er fokusert på fag og teknikk – Det oppfattes også som komplisert å utvikle menneskelig adferd.

Akselerasjon styrer verden

Den teknologiske utviklingen øker hastigheten på alt - og det gir stadig mer krevende rammebetingelser.

Hermut Rosa: "Ikke penger, ikke makt men akselerasjon styrer verden"

Vi tvinges til å ta beslutninger før vi er klare til å ta dem. Dette øker kravet til kontinuerlig kompetansebygging - og ikke minst - vi må være godt forberedt - til enhver tid

68 % av kundene som forsvinner (målt på tvers av bransjer) gjør det på grunn av dårlig relasjoner med leverandørene ( service og kundebehandling/oppfølging) Ofte forsvinner de uten at vi vet hvorfor

Bygge kunderelasjoner

Markedsdirektør Nils Ola Bark fra ATEA var foredragsholder på en konferanse om personvern – her er hans løsning:
Det er 1:1 som gjelder – å bygge varige direkte relasjoner med kundene
ATEA sier: Sammen med kundene – vi kan hjelpe dere til å innta posisjonene
Det koster oss 5 ganger så my å få en ny kunde som å beholde en eksisterende - da regner vi kostnader ved salg/markedsføring og for å innfri forventninger

PRESENZA mission - Vi kan gjøre dere dritgode på kunderelasjoner

vi utvikler menneskers talenter - deres eksisterende ressurser

Vi er medlemmer av GAANS - Global Association of Applied Neuro Synergy - en verdensomspennende organisasjon av kurs- og foredragsholdere med fokus på Business

Project Activator bygger på NLP, Neuro Semantikk og Neuro Synergi. I tillegg bruker vi prosessverktøy og modeller som 4MAT og LabProfiler .

Vi er sertifiserte på Mindfulness trening og stressmestring - Ønskes ekstraordinære resultater må ekstraordinære teknikker tas i bruk - Dette er satt i system i Silicon Walley - f.eks hos eksempel GOOGLE.

Den ideelle konsulent

Økonomiske rammebetingelser som vi kan påvirke:

 • Inntektene,
 • Faktureringsgrad og timepris
 • Kvalitetskostnadene
 • Personalkostnadene i form av turnover

Sammen definerte vi den ideelle konsulent:

Hvorfor bygde vi LEGO ender.

Hensikten med øvelsen var å tydeliggjøre at vi oppfatter og handler ulikt selv om vi jobber ut fra samme contex. Selv med bare 6 parametere kan vi få 720 ulike kombinasjoner - og en av disse kombinasjonene er det din kunde som har forventning til at du leverer.

I tillegg har vi erfart at selve øvelsen i seg selv er nok til å sette ut enkelte - ønsket om å prestere står plutselig i veien for resultatet og kan forårsake uforutsigbare resultater.

Hvis vi ikke tar ulikhetene i betraktning vil vi bare lykkes når vi skal levere til noen som har samme preferanse som oss selv.

Presenza Activator

Presenza Activator for Atea

Vårt workshopprogram baserer seg på 30 års erfaring fra IT bransjen og det private næringliv med den samlede kompetansen fra vårt internasjonale kompetansenettverk.

Vi tar i bruk velkjente teknikker fra en flere anerkjente områder og gir deltagerne et sett med praktiske verktøy for å bygge relasjoner og team - Med den ideelle konsulent som mål - utvikler de personlige egenskaper og talenter.

Programmet er bygget som en logisk rekke, men også workshoper i enkeltmoduler kan gjennomføres. Modulene er laget for å kunne kjøres uten at deltagerne "forsvinner" fra operativt arbeid for lenge av gangen og utstrekningen kan tilpasses organisasjonens rytme.

Vi tilbyr også 1:1 coaching for å forsterke programmet.

Noen "eksistensielle" spørsmål:

- Hvorfor opplever vi at vi har gjort så mye bra for kunden - mer enn de faktisk har betalt for - og allikevel kommer de og klager etterpå?
- Hvordan har det seg at en kunde kan hevde at de ikke har forstått at det vi nå har gjort er ekstra-arbeide og vil tilleggsfaktureres?
Vi har sittet i timevis og beskrevet en løsning - til minste detalj - og kunden blir allikevel overrasket når de ser resultatet?

Kunsten å kommunisere er den viktigste egenskapen for å skape en god relasjon.

I workshop dialog gjennomgår vi:

 • 5 viktige egenskaper i kommunikasjon som: Lytte * Supporte *Stille spørsmål * Gi Feedback * Motta Feedback

Vi introduserer med praktiske eksempler fra en konsulents hverdag

 • Prosessverktøyet 4MAT for kommunikasjon
 • Forventningsavklaring i form av en 5-stegs modell

TEAMPLAYER

Vi er vant til å sette sammen team basert på faglige kriterier – hvordan utnytte kunnskapen fra kommunikasjonsworkshopen til å få bedre team? Å bygge team er ikke bare en lederoppgave - vi ønsker vinn-vinn situasjoner.

Hvordan gi Feedback basert på å formidle det vi kan høre og se – ikke det vi føler og synes. Vi kaller det "Det objektive vitne"

Blindspots - hva er det og hvordan kan vi deale med det

Den vanskelige samtalen – kunde og kollega. Konfliktskyhet kan ofte føre til irrasjonell og uhensiktsmessig adferd

Business Smart

Selvledelse – kunnskap om egne reaksjoner og hvordan gjøre endringer. Vi utforsker våre vaner, mønster og hvordan vi benytter autopilot - på godt og vondt. Hvordan benytte teamdynamikken til å få varige endringer

Kunsten å få en kunde med seg – praktisk endringsledelse – hvordan bevissthet på ADKAR teknikken kan øke leveransekvaliteten.

Hvordan bedre interaksjon leder – medarbeider

New life loading

ENDRINGER TAR TID OG DET KREVES STRATEGI OG TRENING FOR Å FÅ ENDRINGER TIL Å VARE......

Gevinstrealisering

Gevinstrealisering er kunsten å gjøre kunden til konge - å sørge for at kunden lykkes - over tid.

Det er modeller for å implementere et regime for planlegging og realisering av gevinstene. ATEA kjenner sine leveranser og kan være med og gi råd om hvilke gevinster og hvordan - sammen med kundens individuelle mål.

Eksempel: – når vi leverer workshoper til ATEA – utarbeider vi en gevinstrealiseringsplan som skal sørge for varige endringer og gevinst for selskapet.

Vidar Torps forskiningresultater i forhold til Endringsprosesser viser at det kreves minst 4 tiltak for å bli varige. Det er ikke likegyldig hvilke tiltak - de må differensieres innenfor 6 ulike kategorier som personlig, sosial og strukturell art og adressere motivasjon og evne.

Leadership

Det er 1:1 som er viktig – internt, med kunder og kollegaer, det er også mest krevende

Ekstraordinære resultater krever ekstraordinære tiltak!

Leadership er coachende – situasjonsbestemt ledelse – basert på kunnskapen fra områdene kommunikasjon, TeamPlayer, Business Smart og Gevinstrealisering – og hvordan utnytte ny kunnskap til å bygge velfungerende avdelinger

Selvledelse for ledere – kongruens, transparens og tydelighet

Oppsummering:

Gode kunderelasjoner er viktig for ATEA og er forutsetningen for varige og lønnsomme kundeforhold

Dette stiller store krav til kompetanse hos konsulentene og bevisste arbeidsmetoder for å bygge team og relasjoner

Vi har satt sammen et workshopprogram som adresserer noen viktige fokusområder og bygger kompetanse hos ledere og medarbeidere

Resultatet er motiverte medarbeidere, bedre leveranser økt inntjening og reduserte kvalitetskostnader

Vi er overbeviste om at alle har mer i seg enn de har fått frem. Vi kan mobilisere og benytte de ressurser og talentene som vi har, utvikle dem og skape resultater.

IT´S ALL ABOUT PEOPLE

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.