Stina & Hjalmar Syskon

Syskonporträtt är ju inte det enklaste! men väldigt roligt att fotografera.

Stina som nyss lärt sig gå :) Inte still en sekund..
Wow får man Glass här Hjalmar?

Boka in tid för att ta porträtt på era barn. Minnen som lever kvar länge..

www.mikaelbergling.se

Hjalmar stämmer gitarren.

Boka lättast på info@studiomickebergling.com

Man får vara precis som man vill när man besöker mig
Mamma får jobba hårt :)
info@studiomickebergling.com
Created By
mikael bergling
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.