SEMINÁŘ K ZÁKONU O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Praktické zkušenosti s novým zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Máme první zkušenosti s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek. Čím více ho používáme v praxi, tím máme více otázek. S otázkami a řešeními vás seznámíme na semináři, na který bychom vás Rádi pozvali touto formou.
AKCE SE BUDE KONAT 0.6. 2017 od 8.30hod.
Školící střediško Homola, Vratimovská 624/11, 718 00 Ostrava - Kunčičky
Petr Hnízda, jednatel společnosti RECTE.CZ, s.r.o.

doplním magdu až bude fotka

Kontaktní údaje společnosti:
 • recte corporation s.r.o., Nádražní 612/36, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
 • IČO 053 79 300
 • Telefon: +420 734 260 410, recte@recte.cz
PROGRAM A ČASOVÝ ROZVRH SEMINÁŘE
 1. Praktické zkušenosti s novým zákonem
 2. Veřejné zakázky malého rozsahu
 3. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů, možnosti zadavatele
 4. Změny závazků ze smlouvy
 5. Kritéria hodnocení
 6. Judikatura ÚOHS
 • 8.30 - 9.00 Prezentace
 • 9.00 - 14.00 Vlastní výklad
 • 14.00 - 14.30 Dotazy, odpovědi
V případě zájmu zašlete prosím závaznou příhlášku elektronickou poštou na email recte@recte.cz s uvedením počtem účastníků. Po přijetí objednávky Vás budeme nadále informovat s náležitými podrobnostmi.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.