30-40% mẫu thịt lợn Việt Nam nhiễm khuẩn salmonella ATTP: MỐI LO CỦA NGƯỜI DÂN

An toàn thực phẩm đang là mối quan tâm lớn đối với người Việt với mức độ lo ngại ngày càng tăng mỗi khi xảy ra vấn đề an toàn thực phẩm.

Qua nghiên cứu chuỗi giá trị thịt lợn, rau cung cấp cho Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, cho thấy 80% thịt lợn, 85% rau chủ yếu được bày bán tại các chợ lẻ (truyền thống).

76% thịt lợn được giết mổ trong các cơ sở giết mổ nhỏ với điều kiện vệ sinh kém.

30 - 40% mẫu thịt lợn ở Hà Nội và TP HCM nhiễm khuẩn salmonella gây tiêu chảy, thương hàn do lò mổ cùng hệ thống bảo quản thiếu chất lượng.

Tại Việt Nam: 40,6% các vụ ngộ độc thực phẩm được báo cáo trong giai đoạn từ 2012 đến 2015 là do vi sinh vật. Hơn 50% số ca tử vong do ngộ độc thực phẩm là do các độc tố có trong hải sản và nấm độc. Phần lớn các ca là tiêu chảy (85%) và ngộ độc (15%). Nguyên nhân chính của các ca ngộ độc là do các mối nguy sinh học (vi khuẩn, vi rút, ký sinh trùng chiếm khoảng 70%); các mối nguy hóa học (10-50%) và các độc tố tự nhiên.

Việt Nam có hàng triệu hộ kinh doanh gia đình nhỏ lẻ để cung ứng thực phẩm cho toàn xã hội nên quản lý vấn đề an toàn thực phẩm rất khó. Người tiêu dùng Việt Nam chấp nhận trả đắt hơn từ 5-10% để mua được thực phẩm an toàn. Tuy nhiên thực tế là hiện thực phẩm sạch và thực phẩm không an toàn tại Việt Nam rất khó phân biệt.

Credits:

VTV Go

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.