Jaarverslag over 2016 Stichting sportpromotie ameland

INHOUDSOPGAVE

 • Voorwoord
 • Missie en Visie
 • 2016 in getallen
 • Vrijwilligers
 • MTB-Ameland
 • Tri-Ambla
 • Tussen Slik&Zand
 • Ameland Adventurerun
 • Foppe Fonds
 • Sponsoren
 • Vooruitblik 2017
 • Bestuur stichting Sportpromotie Ameland
 • Toekomst van de evenementen
 • De Badgast
 • Colofon
 • Contactgegevens
warming-up Kidsrun voor de Ameland Adventurrun 2016

VOORWOORD

Trots en met grote waardering voor alle betrokkenen; convenants partners, vrijwilligers, sponsoren, terreinbeheerders en medebestuurders, bied ik u het jaarverslag van de stichting Sport Promotie Ameland aan.

Voortgekomen uit enthousiasme en passie voor sport en ons mooie eiland Ameland. Vorm gegeven door een fantastische club mensen, bestaat de stichting inmiddels 16 jaar en zijn de activiteiten van SPA niet meer weg te denken van ons eiland. De grote impact voor de Amelander economie, maar ook de maatschappelijke waarde, binnen de samenleving op Ameland, wordt breed gedragen en omarmd door allerlei instanties.

Aansprekende evenementen met een hoog ambitieniveau, brede toegankelijkheid gecombineerd met een jeugdcomponent. Professioneel, veilig, duurzaam en passend georganiseerd in “rustige weekenden” buiten het seizoen.

In 2017 maken we een nieuwe start waarbij onze doelstellingen in een nieuwe structuur nog beter tot hun recht kunnen komen, waarbij de evenementen in licentie uitgegeven worden.

Trots dus en met veel bewondering voor alle betrokkenen, wens ik u veel kijk- en leesplezier met dit jaarverslag en nodig u uit om met ons in beweging te blijven.

Met sportieve groet,

Gerard Metz

Voorzitter St. Sportpromotie Ameland

MISSIE EN VISIE

Missie

De sportiefste en gezondste gemeente van Nederland!

Organiseren van laagdrempelige extern gerichte sportevenementen op Ameland welke een positieve bijdrage leveren aan het sportieve en gezonde imago van het eiland Ameland. Waarbij bij ieder evenement een belangrijke breedtesport impuls aanwezig is voor de Amelanders, de economie van Ameland gestimuleerd wordt en wij vooral veel plezier beleven aan de organisatie. Daarnaast ondersteunen we de jeugdsport op Ameland in de breedste zin van het woord.

Visie

Ameland; sportief, gezond en gastvrij door duurzaam neergezette evenementen van stichting Sport Promotie Ameland ingebed in het gemeentelijk sportbeleid.

Vanaf 2017 worden de evenementen van SPA door ‘Sporteiland‘ georganiseerd. Het bedrijf, van onze voormalige evenementen coördinator Casper van de Kamp, dat de evenementen van SPA voor 5 jaar in licentie genomen heeft.

Met de gelden die hieruit voortkomen en ons opgebouwde vermogen door de jaren (weg laten) kunnen we ruimschoots blijven voldoen aan onze missie.

STATISTIEK EN CIJFERS

De inschrijvingen voor de evenementen van SPA in 2016 laten zien dat Ameland als plek om te sporten onverminderd populair blijft. Van de vier evenementen zijn er drie, te weten de MTB-Ameland, de Tri-Ambla en de Ameland Adventurerun die een maximimaal aantal deelnemers kennen. Voor alle drie deze evenementen werden deze limieten in 2016 gehaald.Het wandelevenement Tussen Slik & Zand heeft geen deelnamelimiet. Een vertekening treed op bij de vergelijking van het aantal inschrijvingen met de daadwerkelijke starters aan de evenementen. Het blijkt dat ongeveer 10% van de inschrijvers niet aan de start verschijnt. In totaal hebben in 2016 ongeveer 8000 personen aan de evenementen deelgenomen.

Het grootste evenement was, net als in voorgaande jaren, de Ameland Adventurerun met 4103 deelnemers (4602 inschrijvingen). MTB-Ameland trok 1176 deelnemers (1500 aanmeldingen), de Tri-Ambla 842 (913 aanmeldingen) en Tussen Slik & Zand 1700 deelnemers (1897 aanmeldingen).

De vier evenementen zoals die door Sport Promotie Ameland worden georganiseerd, hebben hun eigen aantrekkingskracht op de dames en heren. Gemiddeld doen er circa 53 % heren mee en 47% dames. Er is een duidelijk onderscheid in de “mannelijke” evenementen, met de MTB Ameland en Tri-Ambla als grote voorbeelden, en Tussen Slik & Zand als “vrouwelijk” evenement. Bij de Ameland Adventure Run valt op dat de verdeling bijna gelijk is, 51% vrouwen tegenover 49% mannen.

Herkomst van de deelnemers

Deelnemers van de evenementen komen uit heel Nederland, waarbij de meeste uit Friesland en Noord-Holland afkomstig zijn.

Per evenement verschilt de herkomst van de deelnemers. De Ameland Adventurerun is het grootste evenement wat ook terug te zien is in de verdeling van deelnemers per evenement per provincie. Bij Tussen Slik & Zand komt 88,7% van de deelnemers uit Friesland, Groningen en Drenthe.

Buitenlandse deelname

In 2016 zagen we een stijging van deelnemers uit het buitenland ten opzichte van 2016. In 2015 hadden we 118 deelnemers uit drie verschillende landen, in 2016 waren dit er 160 uit vijf verschillende landen. Duitsland is met 143 deelnemers het meest vertegenwoordigd, België volgt met 14, Er kwam 1 deelnemer uit Groot Brittannië, 1 uit Zuid Afrika en 1 uit Oostenrijk.

Leeftijdsopbouw deelnemers

De gemiddelde deelnemer is 45 jaar oud, de hoogste gemiddelde leeftijd ligt met 51 jaar bij tussen Slik & Zand en dit jaar ook bij de Ameland Adventurerun. Het deelnemersveld bij de Tri-Ambla is gemiddeld het jongst met 37 jaar. De jongste deelnemers aan de evenementen zijn 6 jaar oud, de oudste 83. Sport Promotie Ameland heeft mede als doel de jeugd op Ameland meer te laten sporten en zo heeft elk evenement, uitgezonderd Tussen Slik & Zand, ook zijn eigen jeugdcomponent.

“Ik stem mijn vrije dagen af op de evenementen zodat ik vrijwilliger kan zijn!”

VRIJWILLIGERS

Onze vrijwilligers zijn het kloppende hart van Sportpromotie Ameland. De prachtige sportevenementen kunnen niet plaatsvinden zonder deze enthousiaste vrijwilligers. Wat SPA samen met al haar vrijwilligers op Ameland doet is echt uniek, dit zie je nergens op deze schaal. Routes uitzetten, dagenlang sjouwen, bouwen en breken, urenlang de veiligheid van zwemmers waarborgen in de Waddenzee, deelnemers voorzien van sportvoeding en drinken, zere voeten verplegen, de jongste deelnemertjes uit het zwembad tillen, EHBO en cameraploegen over het eiland rijden, het wedstrijdsecretariaat bemensen, sporters de goede kant wijzen, en ga zo maar door. Hun inzet wordt enorm gewaardeerd, zeker door het bestuur maar natuurlijk ook door de sporters, aanhang en bezoekers van Ameland.

“Graag wil ik wel weer helpen”

Veel vrijwilligers staan ieder jaar op dezelfde plek of hebben dezelfde taak. Uiteraard houden we zoveel mogelijk rekening met hun wensen. Sommige mensen staan op meerdere plekken. Het overgrote deel van de vrijwilligers komt van Ameland. Helpers van de wal ontvangen een bootkaartje, fiets en lunchpakket. Daarnaast krijgen alle vrijwilligers per evenement een leuke gadget als aandenken. Een trui of een t-shirt of bijvoorbeeld een mandje met lokale lekkernijen. Ook mogen vrijwilligers gratis deelnemen aan het dinerbuffet of een interessante lezing die gekoppeld is aan het sportevenement. De avond voor elk evenement briefen Casper & Co de vrijwilligers en beantwoorden de vragen zodat zij zich goed kunnen voorbereiden. Vrijwillige verkeersregelaars ontvangen een korte workshop van Politie Ameland.

Renske Osinga

Vrijwilligers

Vrijwilligerscoördinator stichting Sport Promotie Ameland

CIJFERS

7e editie MTB Ameland (Proloog, Strandrace en Tourtocht)

Aantal vrijwilligersplekken: 138

Een greep uit de verschillende taken:

vullen lunchpakketjes, materialen verzamelen en naar locaties brengen, secretariaat ,opbouwen start en finish proloog, starten en aftellen, wedstrijdleiding strandrace, bezemfietsers, bewaken startvakken, verzorging atleten met hapjes en drank, speaker, muzikale omlijsting, ophangen vlaggen, uitzetten en controleren route toertocht etc.

15e editie Tri-Ambla 17

Aantal vrijwilligersplekken: 198

Een greep uit de verschillende taken:

(assistent) verkeersregelaar (70 verschillende vrijwilligers in 2015), sporters helpen in wisselzones, wedstrijdsecretariaat, bemensen informatiepunt deelnemers, parcours uitzetten, finish en podium bouwen, PR materiaal bouwen en ophangen, coördinatie zwemparcours i.s.m. KNRM, medische begeleiding, de bouw- en breekploeg (15 man sterk!), masseurs na de finish, verzorging achter de finish (uitdelen frisdrank, snoep, fruit en T-shirt, inname transponder), etc.

6e editie Tussen Slik&Zand

Aantal vrijwilligersplekken: 61

Een greep uit de verschillende taken:

deelnemersenveloppen vullen, route uitzetten, opbouw kramen verzorgingsposten, opbouw start en finish, aanmelden en uitdelen routeboekjes, begeleiden EHBO, route opruimen, bezemauto, etc.

13e editie Ameland Adventurerun

Aantal vrijwilligersplekken: 188

Een greep uit de verschillende taken:

bemensing posten langs parcours (Kidsrun:10, 5 KM:12, 10 KM:12, 21 KM:30), verzorging hapjes en drank langs parcours: 62 mensen verdeeld over 4 posten, uitzetten en opruimen routepijlen, vullen enveloppen deelnemers, wedstrijdsecretariaat, begeleiding in start- en finishgebied: 15 personen, verkeersregelaars op risicovolle verkeerspunten, etc.

MTB-AMELAND

Het sportjaar 2016 van de Stichting Sportpromotie Ameland startte 12 en 13 maart met het mountainbike evenement MTB Ameland 2016. Het evenement werd al weer voor de 7e keer georganiseerd.

Het programma bestond op zaterdag 12 maart uit de Dare 2b Proloog en de Strandrace Ameland. Zondag 13 maart kon er al vroeg gestart worden met de toertocht door de prachtige natuur van Ameland.

Volgens de weerberichten zou het een zonovergoten weekend worden met hoge temperaturen. De zaterdag bleek echter minder dan voorspeld. Met een straffe Zuidoosten wind werd de proloog en vooral de strandrace zwaar.

Dare 2b Proloog:

De Dare 2b Proloog is een individuele tijdrit van 6 km door de Hollumer duinen, waarbij voor de dames en heren een klassement werd opgemaakt. Aan de wedstrijd deden 158 deelnemers mee.

Strandrace Ameland:

De Strandrace stond voor de derde keer op het programma van MTB Ameland en was onderdeel van de KNWU Lotto Strandrace Competitie. Deze competitie bestaat uit een 7 tal wedstrijden en de Nederlandse top was aanwezig.

De dames starten 20 minuten voor de heren, waardoor ze een eigen race reden. Stayeren achter de heren was nu niet mogelijk. De stevige oostenwind zorgde voor fraaie waaiers op het strand, na de keerlus werden er, voor de wind, zeer hoge snelheden gehaald. Uiteindelijk zijn er 318 deelnemers gefinisht. Ook hiervan is voor de dames en heren een uitgebreid klassement opgemaakt in Licentiehouders, Basisleden en Recreanten.

Combi-Klassement:

Ook dit jaar werd er een klassement opgemaakt voor de deelnemers die deelnamen aan zowel de Proloog als aan de Strandrace. De uitdaging voor de echte diehards! Uiteindelijk gingen 73 personen deze uitdaging aan.

Toertocht:

Zondag stond zoals gebruikelijk de toertocht op het programma. Door Wagenborg werd er al vroeg een extra boot ingezet, zodat de rijders die op zondag nog naar Ameland kwamen, al om 9.15 uur op het eiland waren.

De rijders konden ook dit jaar weer kiezen uit de 15 km Junior, 30 km Tour, 60 km Marathon en de 90 km Ameland Extreme. Bij de sporthal in Nes en bij vakantiepark Boomhiemke waren gezellige en uitgebreide verzorgingsposten ingericht, waar naar alle tevredenheid gebruik van werd gemaakt.

Onder een stralende zon konden de deelnemers genieten van de prachtige natuur en al het moois wat Ameland te bieden heeft.

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde 7e editie van MTB Ameland. Ruim 1350 deelnemers hebben dit weekend deelgenomen aan één of meer onderdelen. Zonder sponsoren en de vele vrijwilligers was het organiseren van dit weekend niet mogelijk geweest. Met name op zaterdag was het, met de gure, harde wind, voor de vrijwilligers geen pretje. Respect en nogmaals hartelijk dank!

Ook een dankwoord voor de eilander terreinbeheerders is op zijn plaats: Staatsbosbeheer, Fryske Gea, Rijkswaterstaat, De Vennoot, Gemeente Ameland en Wetterskip stellen speciaal voor dit evenement de terreinen open voor de MTB’ers. Zonder het beschikbaar stellen van de terreinen was het evenement niet mogelijk geweest, waarvoor onze dank!

Martin Kooiker

Bestuurslid Stichting Sportpromotie Ameland

De altijd lastige klim op de Oerdduin

TRI-AMBLA

De Tri-Ambla blijft een bijzonder evenement want naast het zwemmen in de Waddenzee en het fietsen en lopen door bos, duin en over strand, speelt ook het weer een onderscheidende rol. We hebben edities met prachtig nazomerweer en evenementen met vroege herfststormen met bijbehorende regen gehad. Dit jaar was er een met weer om van te dromen, niet te warm, niet teveel wind en een aangename watertemperatuur. Zelfs zo warm dat er zonder wetsuit gezwommen mocht worden.

Met 927 inschrijvingen zaten alle series vol en werd erom half elf gestart met het zwemmen in de Waddenzee. Door de lichte Noordoostelijke bries stonden er geen noemenswaardig golven waardoor er zeer snel gezwommen werd. In de kopgroep kwam Sandra Wassink-Hitzert als tweede deelnemer uit het water waarmee ze al een knappe voorsprong op haar achtervolgers wist op te bouwen. Deze voorsprong gaf ze bij het fietsen en lopen niet meer uit handen en ze finishte, voor de derde jaar op rij, als eerste dame na 2 uur 59 minuten en 24 seconden. Bijna tien minuten voor op nummer twee Laura Hak. Als derde finishte Natascha van der Vis.

Bij de mannen ging de strijd tussen de jonge Marc Hamersma en Machiel Ittman. Marc kwam met vier seconden voorsprong uit het water en met een goede fietstijd met aansluitend de snelste looptijd over de twaalf kilometer crossloop won Marc het OAK. Machiel werd tweede en de derde plaats was voor Jeroen Tiebie. Beste eilander bij de mannen was Lex Kiewied en Marieke Wijsman bij de vrouwen.

Ook de jeugdwedstrijd kende weer een groot aantal deelnemers, misschien aangemoedigd door het feit dat niemand minder dan Olympisch medaillewinnares Marrit Bouwmeester de prijsuitreiking zou gaan doen.

Zwemmen in het zwembad van Klein Vaarwater, fietsen door de Vleyen naar het molenterrein en dan nog lopen. Vol vuur, al een beetje vermoeid komen ze aangefietst bij de wisselzone waar ze geholpen worden hun fiets op te hangen en wisselen naar het lopen. Wat een spektakel, wat een pure sportbeleving en wat een trots als ze, aangemoedigd door de speakers, dan over de meet komen. Sport ontroert het is puur genieten en wie er wint? Je loopt hem gewoon uit en bent de allerbeste! Dit is waarom SPA de jeugd stimuleert te gaan sporten; ontdekken wat je kan en grenzen verleggen: bewegen is mooi!

Marco Mosterman

Bestuurslid Stichting Sportpromotie Ameland

TUSSEN SLIK & ZAND

Op zaterdag 15 oktober 2016 hebben ongeveer 2000 wandelaars de prachtige en afwisselde routes van 11, 18 en 25 km bewandeld door dorp, bos en duinen, over strand en langs de dijk. De 6e editie van het wandelevenement Tussen Slik & Zand is onder een bewolkte, herfstige hemel, waaruit hier en daar een spatje regen viel, zeer succesvol verlopen.

Aan de vooravond van het wandelevenement was er een informatief en inspirerend avondprogramma in de prachtige ruimte van het Aquarium in het Natuurcentrum in Nes. Donker, duisternis, schemering en licht als verschijningsvormen en de invloed op de unieke (Wadden) natuur waren de speerpunten voor de presentatie op deze avond. Met ongeveer 100 enthousiaste bezoekers heeft sterrenkundige Adrie Warmenhoven, conservator/directeur van het Koninklijke Eise Eisinga Planetarium in Franeker, een bevlogen en zeer boeiende presentatie gegeven. Het bijzondere verhaal van degene waarnaar het Planetarium is vernoemd, Wolkammer Eise Eisinga, is hierbij ook nadrukkelijk benoemd.

Zaterdagmorgen om 09.30 uur was de start van het wandelevenement vanaf het gezellige kerkpleintje in Nes. Voorgaand aan de start was het een drukte van belang met wandelaars jong en oud, families, vrienden- en vriendinnenclubs, etc., die graag bij de aanmelding het prachtige routeboekje met mooie beschrijvingen en foto’s en de fel begeerde Camelback drinkfles in ontvangst wilden nemen.

Tijdens deze editie van het wandelen tussen Slik & Zand was tussen Nes en Ballum de verzorgingspost voor alle wandelaars ingericht bij het recreatieverblijf Zwanewater van familie De Jong. Een prachtlocatie voor deze gelegenheid waar de wandelaars werden getrakteerd op heerlijke koffie, thee en koek. Op de terugweg konden alle wandelaars achter de dijk bij de Ballumerbocht water tappen bij een door Camelback mooi ingerichte waterpost. Op de route van 25 km was nabij het vliegveld een welkome verzorgingspost ingericht in de recreatiezaal van Camping Roosdunen. De wandelaars konden hier in alle gezelligheid met een kopje koffie, thee, of bouillon en wat lekkers even bijkomen. Van hieruit konden ook zij weer fris en fruitig beginnen aan de laatste etappe van hun tocht.

Bij de finish op het kerkpleintje konden de wandelaars onder het genot van een drankje en een hapje gezellig napraten en nagenieten. Het bestuur van de Stichting Sport Promotie Ameland bedankt alle vrijwilligers die met elkaar weer een prachtig wandel- en beleefevenement hebben georganiseerd. Tevens bedankt het bestuur de prettige en waardevolle samenwerking met de Waddenvereniging en het Natuurcentrum.

André-Douwe de Vries

Bestuurslid Stichting Sport Promotie Ameland.

Ameland Adventure Run 2017

In 2016 vond de 13e Ameland Adventure Run plaats.

Dit jaar was de 2e keer dat de start en finish gelegen was in de Rixt van Doniastraat.

Op de halve marathon won bij de mannen Ruben Scheurwater en bij de dames Marije te Raa. Voor Scheurwater was het zijn eerste kennismaking met het eiland.

Hij kwam in een tijd van 1.10,48 drie seconden eerder over de streep dan Erik Negerman uit Hilversum . Olfert Molenhuis uit Assen werd derde. De overwinning van Scheurwater kwam als een grote verrassing. Hij was op het laatste moment ingevaren als vervanger van de zieke Tom Wiggers uit Den Haag.

Marije te Raa uit Wolfheze won in een tijd van 1.19,45. Als tweede kwam Mirjam van Rijen uit Amsterdam in een tijd van 1.22,50 over de streep. Derde werd de nummer twee van vorig jaar, Danne Boterenbrood uit Maastricht in 1.27.30

Op de 10 km won Björn Koreman in een tijd van 33.29 en bij de dames Sandra Laros in een tijd van 41.15.

Voorafgaand aan de halve marathon en 10en 5 km vindt de kidsrun plaats. Tegen de 300 kinderen lopen dan door Nes en ontvangen allemaal een herinnering.

Wat altijd heel bijzonder is het zien van zoveel enthousiasme van de lopertjes. Door het organiseren van de kidsrun wil de organisatie hardlopen onder jongeren stimuleren. Wat mooi is om te zien dat veel jonge kinderen zo enthousiast zijn dat ze later als ze ouder zijn zich aanmelden voor de langere afstanden.

Doordat het strand vrij zwaar was om te lopen werd het parcoursrecord niet gebroken en blijven staan op naam van Paul Zwama en Stefanie Bouma.

Met ruim 4000 duizend deelnemers op Ameland was de Adventurerun mede door de mooie winterse omstandigheden en de sfeervolle entourage weer een groot succes.

Henk Hospes

Bestuurslid Stichting Sportpromotie Ameland

FOPPE FONDS

Stichting Sportpromotie Ameland ondersteunde met zijn evenementen in 2016 het Foppe Fonds. Bij de evenementen hebben wij de deelnemers gevraagd een bijdrage te leveren aan het bereiken van de mooie doelstellingen van het fonds; plezier door sport en bewegen bij kinderen waarvoor dit niet altijd vanzelfsprekend is. Via de inschrijfformulieren van de evenementen konden de deelnemers een zelf gekozen bijdrage doneren aan het Foppe Fonds

Het Foppe Fonds zet zich in voor kinderen voor wie sporten of bewegen niet vanzelfsprekend is vanwege hun lichamelijke of verstandelijke beperking. Sport of bewegen geeft een enorme stimulans aan de algehele ontwikkeling van deze kinderen. Ze krijgen daardoor meer energie en levenslust. Door het geven van een bijdrage zorgt het Foppe Fonds ervoor dat een kind weer straalt en plezier heeft. Zelfs als het allemaal even niet gemakkelijk is: een kind hoort te bewegen! Beschermheer van het Foppe Fonds is Foppe de Haan.

Dankzij alle donaties van de deelnemers aan de vier evenementen op Ameland in 2016 hebben wij tijdens de Ameland Adventure Run een cheque kunnen overhandigen ter waarde van € 5077,00 aan het Foppe Fonds! Dank aan alle deelnemers voor hun bijdrage.

Met de overgang van de evenementen in licentiestructuur naar 'Sporteiland' stopt de directe link tussen het Foppe Fonds en SPA per 2017. We zullen blijven kijken hoe we elkaar in de toekomst blijven versterken.

Marrit Bouwmeester deed afgelopen jaar de prijsuitreiking van de Tr-Ambla junior. Zelf nam ze als lid van een team deel aan het fietsonderdeel bij de Tri-Ambla.

SPONSOREN

Al deze sportieve evenementen op Ameland, kunnen niet worden georganiseerd zonder (onder)steun(ing) van diverse sponsors en partners. Uiteraard gaat onze grote dank naar hen uit.

VVV Ameland

Gemeente Ameland

Wagenborg Passagiersdiensten

Camelbak

Staatsbosbeheer

Waddenvereniging

Amelander Musea

Sourcy Vitamin Water

Suunto

Van Heeckeren Hotel

WestCord Hotel Noordsee

Univé Verzekeringen

Gatorade

Koudijs Makelaardij

Roompot Vakantiepark Boomhiemke

Lotto KNWU

Saucony

Rabobank

Sport Fryslân

Vishandel Metz

Bouwbedrijf Mosterman

Running Center

Metz De Boer Fysiotherapie

Stay Okay Ameland

Parc Koudenburg

Fietsverhuur Metz

Hotel Nes

Hotel Hofker

Hotel de Klok

Hotel Ameland

Kienstra Schoenen

Beleef Ameland

Klein Vaarwater

Restaurant de Piraat

Cycletrend

Aannemersbedrijf Mosterman

Bouwbedrijf Oud

Ridder en De Vries

Op weg naar de toekomst

VOORUITBLIK 2017

Vanuit passie en plezier, voor het eiland en de sport, zijn we ontstaan. Inmiddels wetende hoe belangrijk we zijn voor de identiteit, de economie en de samenleving op Ameland, geeft het ons de verantwoordelijkheid om zeer serieus te kijken naar de toekomst.

Vanuit SPA willen we de stabiele basis welke we door de jaren heen gecreëerd hebben, continueren naar de toekomst. We gaan ons daarbij richten op de kern van onze doelstellingen en gaan de evenementen in extern beheer, in licentie uitgeven aan een professionele partij. Deze partij is het nieuwe bedrijf van onze huidige voormalige evenementen coördinator Casper van de Kamp.

In 2016 zijn we een nieuwe samenwerking aan gegaan met het Ameland Beach Rugby Festival en de Vuurtorentrail Ameland. Dit gaan we continueren in 2017. In 2016 hebben we voor de beide voetbal verenigingen op Ameland een nieuw trainingssysteem aangeschaft geheel passend in onze doelstelling. Voor 2017 staan er mooie initiatieven op stapel voor zwemclinics vanuit de buurtcoach op Ameland.

SPA wil nog meer gaan betekenen voor de sport in de breedste zin van het woord op Ameland. Hiervoor willen we de banden met de convenants partners maar ook alle sportaanbieders verstevigen, breed gedragen en uniek in Nederland.

Met sportieve groet,

Gerard Metz

Voorzitter St. Sportpromotie Ameland

Bestuur stichting Sport Promotie Ameland

Voorzitter: Gerard Metz

Secretaris: Radboud de Vos

Penningmeester: Marco Mosterman

Lid: André-Douwe de Vries

TOEKOMST VAN DE EVENEMENTEN

Organisatie en uitvoering SPA evenementen overgenomen door ‘Sporteiland’.

In 2016 heeft de ondertekening plaatsgevonden van de licentieovereenkomst tussen SPA en Sporteiland. In de licentieovereenkomst is geregeld dat SPA eigenaar blijft van de evenementen en SPORTEILAND de aansprakelijkheid, verantwoordelijkheid, organisatie en uitvoering van de evenementen voor een bepaalde tijd gaat verzorgen.

Daarnaast zullen vanuit SPORTEILAND nieuwe activiteiten en evenementen worden georganiseerd. Dit heeft tot nu toe voor Ameland geresulteerd in een Oudejaarskuier afgelopen december in samenwerking met ondernemers en dorpsbelang Nes. En verder is een nieuw evenementen, 1e Cross Duathlon Ameland georganiseerd waarvoor eind 2016 de voorbereidingen in samenwerking met studenten van de Hanze Hogeschool in volle gang waren. Ondertussen heeft het evenement een zeer succesvolle start gehad op 22 januari 2017.

Vanaf 1 januari 2017 worden de organisatie en uitvoering van de SPA sportevenementen

MTB Ameland, Tri-Ambla, Tussen Slik & Zand en de Ameland Adventurerun overgenomen door het bedrijf ‘Sporteiland’ van Casper van de Kamp.

Stichting Sport Promotie Ameland (SPA), de huidige uitvoerder van de evenementen, blijft eigenaar van de evenementen maar geeft de uitvoering in licentie over aan het bedrijf van de huidige evenementen coördinator. SPA gaat verder als sportfonds voor Ameland en wil op deze wijze invulling blijven geven aan haar doelstellingen, namelijk het stimuleren en ondersteunen van sport op Ameland in de breedste zin van het woord.

De organisatie van de vier evenementen wordt steeds grootschaliger waardoor het moeilijker wordt om de evenementen verder te professionaliseren en slagvaardig te kunnen inspelen op veranderingen binnen de evenementenmarkt. Daarnaast hebben wisselende bestuurssamenstellingen en de verandering van het vrijwilligerskader binnen de Stichting aangetoond dat de huidige opzet te kwetsbaar geworden is.

Het huidige volume met de hoge kwaliteit van de evenementen, het unieke Amelander karakter en de wens om de toekomstbestendigheid te kunnen waarborgen vragen om fulltime aandacht. Met Sporteiland onder leiding van Casper van de Kamp behouden de evenementen de organisator die al vanaf 2010 als evenementen coördinator in dienst van SPA is.

De intentie is om de kwaliteit van de evenementen te verbeteren waarbij het karakter, ingebed in de Amelander samenleving, behouden blijft. Het streven van Sporteiland is om de samenwerking met alle betrokken partijen op een zelfde manier voort te zetten.

Wij hebben het vertrouwen dat op deze manier de evenementen, met veel waarde door zowel toeristisch karakter van het eiland als de betekenis voor de lokale sportcultuur, op deze manier in goede handen zijn.

De uitdaging is om op deze manier Ameland als sporteiland nog meer gezicht te geven en de bekendheid en betekenis van de evenementen nog groter te maken.

Het bestuur van Stichting Sport Promotie Ameland en Casper van de Kamp, Sporteiland.

DE BADGAST

Tien jaar geleden is het alweer dat ik door Joep Oud en Gerard Metz werd gevraagd of ik mee wilde helpen in de organisatie van de Tri-Ambla. Deze off-road triathlon was op dat moment al uitgegroeid van een sportief onderonsje met 40 deelnemers in 2002 tot een belangrijk evenement op de Nederlandse triathlon kalender met meer dan 400 deelnemers. Er waren al een aantal NK's georganiseerd en blakend van de ambitie was besloten dat de volgende logische stap de organisatie van het Europees Kampioenschap Cross Triathlon in 2008 zou worden. Ik had nog geen van de voorgaande edities meegemaakt en was tijdens de editie 2007 direct onder de indruk van de geweldige sfeer, niet alleen onder de deelnemende sporters die van de wal waren gekomen maar vooral ook onder alle Amelanders die als organisator, vrijwilliger, deelnemer, sponsor of supporter bij het evenement betrokken waren. Er heerste een geweldig gevoel van enthousiasme, saamhorigheid en ook trots op het feit dat op Ameland zo’n complex en grootschalig evenement kon plaatsvinden. Die trots werd alleen nog maar versterkt toen inderdaad in 2008 het EK succesvol werd georganiseerd (en zelfs een samenvatting op Studio Sport werd uitgezonden). Het was toen wel duidelijk dat er iets heel speciaals was opgebouwd.

Na bundeling van de krachten met de Adventurerun organisatie en het opgaan van de Stichting Tri-Ambla in Stichting Sport Promotie Ameland (SPA) zijn er vele hoofdstukken aan dit succesverhaal toegevoegd. Op dit moment vallen de evenementen die door SPA worden georganiseerd niet meer weg te denken uit de evenementenkalender van Ameland en zijn deze de basis geworden, samen met de andere sportieve evenementen, voor de profilering van Ameland als sporteiland en brengen ze duizenden sporters per jaar naar het eiland. Niet alleen heeft dit een hele nieuwe groep van Ameland-liefhebbers gecreëerd, d.w.z. mensen die als deelnemer aan een sportevenement het eiland als vakantiebestemming hebben ontdekt, maar ook heeft het menig Amelander en toerist aan het sporten gekregen.

Wat mij in al die jaren als bestuurslid het meest is blijven verbazen is dat het enthousiasme van alle betrokkenen elk jaar en bij elk evenement nog steeds op hetzelfde peil is als destijds. Kenmerkend daarvoor is de vrijwilligersbriefing in de Toel aan de vooravond van de Tri-Ambla. Ondanks dat iedereen eigenlijk weet wat hij moet doen en het draaiboek na al die jaren bekend is zit de zaal toch altijd weer helemaal vol met vrijwilligers die voornamelijk komen om met elkaar de voorpret te delen. Deze saamhorigheid is een belangrijk onderdeel geworden van mijn Ameland-gevoel.

In het kader van de nieuwe opzet van SPA neemt een aantal bestuursleden, waaronder ikzelf, afscheid. Ik voel me heel erg vereerd dat ik als “badgast” in al die jaren een klein steentje heb mogen bijdragen en prijs me gelukkig in deze tijd heel veel positieve en enthousiaste mensen te hebben leren kennen.

Ik wens het “bestuur nieuwe stijl”, Casper van de Kamp, coördinatoren, vrijwilligers en alle andere betrokkenen veel succes en vooral ook heel veel plezier.

Arnoud Dijkstra

Bestuurslid Stichting Sportpromotie Ameland

COLOFON

Samenstelling: Stichting Sportpromotie Ameland

Beeldmateriaal: Anja Brouwer

Contactgegevens:

Stichting Sport Promotie Ameland

Commandeursstraat 1

9163 JK

Nes, Ameland

info@sportpromotie-ameland.nl

www.sportpromotie-ameland.nl

Created By
Stichting Sportpromotie Ameland
Appreciate

Credits:

Anja Brouwer

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.