Gravid- og nyfødtfotografering

Ett nytt liv, et nytt menneske, en ny glede i livet. Kanskje den største av dem alle.

Når du kommer til meg for nyfødtfotografering kan du sette deg i sofaen og slappe av frem til det er tid for familiefotografiene. Sett deg i sofaen, ta deg en liten pause, og vær trygg på at jeg tar vare på den lille.

Hos meg kan du være trygg på at barnet ikke vil bli plassert i poseringer som barnet ikke er komfortabel med. Derfor kan det også hende at poseringer dere ønsker dere ikke lar seg gjennomføre.

Noen tips til deg som gjerne vil ha en nyfødtfotografering:

  • Book fotograferingen i god tid før termin. På den måten kan jeg sette av datoer noen uker før og etter termin, så vi er sikre på at jeg har tid.
  • Fotograferingen bør skje innen barnet er 10 dager.
  • Ta på deg lette klær. Studioet hos meg varmes opp til barnets beste, og da kan det bli varmt for oss voksne.
  • Forsøk å vente med mating til dere ankommer studio. Når dere kommer til studio kan dere sette dere i sofaen for å mate. Mette mager gir ofte søvnige små.
  • Unngå mat som gir urolige små dagen før fotograferingen. Eksempler på dette er f.eks. løk.

Gravidfotografering kr 1.200,-

Nyfødtfotografering kr 1.600,-

Gravid + nyfødtfotografering kr 2000,-

Prisen gjelder selve fotograferingen og inkluderer et online bestillingsgalleri og en bestillingstime hos fotograf Kine Bakke.

Album, forstørrelser og andre produkter kommer i tillegg.

Created By
Kine Bakke
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.