FLINK We zaten al op je te wachten

Trots, ervaren en toegankelijk

Jij bent de ultieme Flink-snor. Net als Flink ben je erg trots op je creaties en wil je dit het liefst met iedereen delen. Waarom niet, toch? Door je vele ervaring stel je jezelf makkelijk open. Ideaal voor hier in de Snorfabriek. De Snorfabriek helpt bij het vergroten van je netwerk, maar geeft ook een nieuwe inspiratiebron. Én niet te vergeten: een onvergetelijke nieuwe werkplek waar je altijd terecht kunt.

De vrijdag wordt voor jou nu nog leuker! Kom naar de Snorfabriek op innoveer-vrijdag. Kijk in de agenda van de Snorfabriek om deze speciale vrijdag in te plannen.

TADAAA: Jouw persoonlijke Snorfabriek-Plattegrond!

Kom naar de Snorfabriek en ontdek hier alle speciale plekjes. Deze plattegrond is aangepast op jouw voorkeuren. Loop gerust even naar binnen en ga op onderzoek uit. Er zijn téveel leuke snorfabrikanten en werkplekken, daarom helpen we je een handje met deze plattegrond.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.