Loading

Równe Szanse w Biznesie #RówneSzansewBiznesie #TargetGenderEquality

RÓWNE SZANSE W BIZNESIE to polska odsłona globalnej inicjatywy Target Gender Equality realizowana w ramach Programu Standard Etyki.

Realizowane Cele Zrównoważonego Rozwoju:

DLACZEGO TEN TEMAT?

TEMATY POWIĄZANE

44% respondentów ocenia nieświadomą stronniczość wśród menedżerów i brak równowagi między życiem zawodowym a prywatnym jako znaczące bariery dla parytetu płci.
Rozmowa na temat nierówności w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w miejscu pracy doprowadziła do tego, że 40% pracujących kobiet twierdzi, że prawdopodobnie zrezygnowałoby z pracy, gdyby dowiedziały się, że kolega z tej samej roli zarabiał więcej.
43% wysoko wykwalifikowanych kobiet z dziećmi opuszcza na pewien czas karierę zawodową lub obniża swoje stanowisko.
Ponad 25% kobiet doświadczyło molestowania seksualnego w miejscu pracy, a wśród nich 46% twierdzi, że molestowanie spowodowało, że opuściły pracę lub zmieniły karierę zawodową.

CZŁONKOWIE INICJATYWY

Już 28 firm działających w Polsce wspólnie z UN Global Compact Network Poland promuje swoją politykę w zakresie wyrównania pozycji kobiet i mężczyzn w miejscu pracy oraz wzmacnia reprezentację kobiet na wyższych stanowiskach kierowniczych.

Warsztaty prowadzące do wypracowania rekomendacji dla Twojej firmy

Wymiana wiedzy i doświadczeń oraz doskonalenie praktyk

Realizacja własnego potencjału eksperckiego w ramach wydarzeń UNGC Network Poland i partnerskich

Inicjatywa RÓWNE SZANSE W BIZNESIE realizowana jest w ramach Programu Standard Etyki.

Więcej na temat programu na stronie: standardetyki.org.pl