Loading

Don Bosco Hechtel Met open hart de blik op morgen

Welkom! Jij staat op het punt om naar een (andere) middelbare school te gaan. Deze keuze is belangrijk. Waar kan je de studierichting volgen die je wil? Op welke school krijg je een goed gevoel? We willen je laten kennismaken met onze school. Neem je tijd om jouw antwoord te vinden. In een groene omgeving bieden we jou veel kansen om te 'leren leren' en te 'leren leven’ in de geest van Don Bosco. Een bezoekje aan onze school zal je duidelijk maken wat we bedoelen. De vele woorden op deze pagina zullen tot leven komen.

LEREN OP DON BOSCO HECHTEL

MODEL 1 - KLASSIEKE TALEN: Dit model kies je best als je een sterke leerling bent voor vooral taal en als je je interesseert voor talen en cultuur. Als je je woordjes van Frans in de basisschool vlot leerde, dan zal dit je ook wel liggen! MODEL 2 - ORIËNTATIE: Je kiest dit model als je de uitdaging wil aangaan om uitdagend te leren. Je verkent nieuwe horizonten en krijgt in dit model de kans om je voor Frans en Wiskunde bij te spijkeren of te verdiepen.
In het tweede jaar verken je in de vrije ruimte (basisoptie en talentontwikkeling) twee studiedomeinen grondiger. Je kiest een basisoptie van 5 u. (Economie & Organisatie, Latijn, Maatschappij & Welzijn, Moderne Talen en Wetenschappen of STEM-Wetenschappen). De resterende twee uren vallen onder "differentiatie". Dit kan een beperkte kennismaking zijn met een ander studiedomein. Je kan, als niet-Latinist, zelfs kiezen voor "Klassieke Taal & Oude Cultuur". Indien de delibererende klassenraad het nodig vindt, kan je een remediëring voor Frans en/of Wiskunde opgelegd krijgen.

LEVEN OP DON BOSCO HECHTEL

De speelplaats als kloppend hart van de school
Leerlingen van de hogere jaren spelen elke middag met de leerlingen van de eerste graad, onder het toeziend oog van assisterende leerkrachten.
Het middagspel is een heerlijk ontspannings(half)uurtje voor groot en klein met spel op de speelplaats en de pleinen, denksport, dans, handvaardigheid, MOS, knutselen ...

DON BOSCO, MEER DAN EEN SCHOOL

Don Bosco is méér dan de naam van de school: het is ook een persoon! Giovanni Bosco werd in Noord-Italië geboren in 1815 in een arm landbouwersgezin. Zijn vader stierf toen Giovanni amper twee jaar oud was, waardoor zijn moeder er alleen voor stond. Van kindsbeen af had hij de droom om priester te worden. Nadat hij heel wat moeilijkheden overwon, werd hij priester gewijd in 1841. Daarbij focuste hij zich vooral op de arme straatjongeren van Turijn. Zijn werk kende zo'n groei, dat hij mensen zocht die het zouden verder zetten mocht hij er niet meer zijn. Hij stichtte een religieuze congregatie: de "salesianen van Don Bosco". Ze zetten zijn werk verder in de hele wereld, tot zelfs in Hechtel!

SCHOOLPASTORAAL

Pastoraal leeft op school met op verschillende momenten vieringen en bezinningen. Elk schooljaar zijn er ook bezinningsdagen voorzien. Hét hoogtepunt van het schooljaar is eind januari: dan vieren we het Don Boscofeest. Een school is ook geen eiland. Daarom zetten we ons elk jaar in voor minstens één goed doel. We werkten al voor projecten in Colombia, de Centraal-Afrikaanse Rupubliek, Senegal ... Er is ook aandacht voor wat dichter bij huis leeft, waardoor we ons inzetten voor plaatselijke vzw's of De Rode Neuzendag. Deze activiteiten worden georganiseerd door enthousiaste leerlingen en leerkrachten die het pastorale op school mee gestalte willen geven.

Op een hedendaagse manier proberen we "pastoraal" gestalte te geven op Don Bosco Hechtel.

Helpdesk telefoon:

011 73 40 27

Helpdesk Facebook

facebook.com/dbc.hechtel