Loading

Lurra gara GEURE BIZITZA ETA LAN FILOSOFIA…

Definizio guztien artean, honako hauek dira gehien inspiratzen gaituztenak:

 1. Laborantzarako eremua.
 2. Jaio den nazioa, eskualdea edo leku.
 3. Herrialdea, eskualdea.
 4. Interes historikoz zein oraingo interesez osatutako eremu edo barrutia.

LURRA Elementu gisa

Lau elementuetatik (lurra, ura, haizea, sua), Lurra da elementurik trinkoena, materialena, fisikoena, neurgarriena, ukigaiena, geldiena, jarraikiena eta indartsuena. Pasibotzat eta emakumezkotzat hartzen da, ura bezala, haizearen eta suaren aurrean, aktiboak eta gizonezkoak.

LUR pertsonak

Lurra elementurenak diren pertsonak nabarmenki sentipendunak eta errealistak dira. Munduaren eta euren buruaren duten ikuspuntua, gainerakoei eman eta jasotzen dutena, zehatza eta erabilgarria izango da. Materia egiten espezialistak dira ere, hau da, ideia abstraktuak fisikoki itzultzen begiratzeko eta gordetzeko izaera izaten.

Ukitzen, usaintzen, ikusten, entzuten, mintzatzen eta entzuten ezagutuko dute munduan. Horregatik guztiagatik, eragingarri horiek hautemateko, interpretatzeko eta erantzuteko lehendabiziko lotura hori behar dute.

Jarraibideak behar dituzte, proiektuak, ideiak, portaerak nahiz balioak izan, eurenak balira bezala defendatuko dituztenak.

Indar natural handiaren jabeak, langile nekaezinak dira eta ez dute amore ematen nahi dutena lortu arte. Euren zereginetan iraunkorrak izateko eta kontzentratuak egoteko joera dute.

LURRA GARA

Puntu honetara helduta, beharrezkoa da gogoratzea «kultura» eta «kultibatu» hitzek erro bera dutela.

«[…] Lurra lantzeak ingurune fisikoari forma ematea inplikatzen duen bezala fruituak lortzeko, kulturak errealitatea eraldatzen du zentzuz hornitzeko […]».

Jardinosofia: una historia filosófica de los jardines. Santiago Beruete.

KULTURAN, KULTURATIK eta KULTURARAKO egiten dugu lan

Geure lurraldea kultura da (funtsezko substratua pertsonak, gizartea eta lurraldea garatzeko) baita bere balioak ere, eta bertatik lan egiten dugu inguruko errealitatea eraldatzeko eta zentzuz hornitzeko.

Eraldaketa hori posiblea da soilik indar natural handizko pertsonez osatutako talde txiki bati esker, nahi dutena lortu arte amore ematen ez duten langile nekaezinak.

Lan egiteko modu zehatza eta berezia sortu duten pertsonak.

LURRA GARA ADNa

 • Hasieratik konfiantza izatea pertsonetan zein euren gaitasunetan.
 • Banakako zein talde erantzukizuna lanean.
 • Autonomia bakoitzak bere lana askatasunez burutu dezan.
 • Taldearen aldekoak eta elkarren osagarri diren zenbait gaitasun, nolakotasun, ikuspuntu eta esperientzia izatea.
 • Etengabe ikastea eguneroko praktiken bidez lortutako ezagutzen eta esperientzien ondorioz.
 • Iraunkortasun pertsonala proiektuari dagokionez, erakundearen bideragarritasuna eta pertsonen ongizatea ahalbidetzeko.

LURRA GARA nortasuna

 • Profesionaltasuna, konponbide erabilgarrietan gauzatua, aurkeztutako behar guztiei aski ondo erantzun diezaietenak.
 • Konpromisoa inguruko pertsonekin, lanarekin eta bere emaitzarekin.
 • Zintzotasuna, gardentasunean eta pertsonekin harremanak izateko eran oinarrituta.
 • Versatilidad manifestada en la capacidad de adaptación a diferentes realidades.
 • Aldakortasuna, zenbait errealitateei egokitzeko gaitasunean adierazita.
 • Talde-lana, arazo konplexuei aurre egiteko modua bezala.

Ondorengoa erabiltzen dugu IDEIAK ETA NAHIAK LURRERATZEKO

Kontestua ezagutzea kulturari eta kulturaren sektoreari dagokienez.

 • Lurraldean errotuta gaude eta ondo ezagutzen dugu geure lana garatzen dugun tokiaren errealitatea. Horregatik guztiagatik, hainbat arazoei aurre egiteko gaitasuna dugu.

Irudimena, arazo konplexuei aurre egiteko tresna gisa.

 • Gai gara ideiak, proiektuak edo sorkuntza berriak pizteko. Sortzaileak gara geure proiektuak edo lan prozesuak diseinatzerakoan eta garatzerakoan.

Erabilgarritasuna/egingarritasuna/bideragarritasuna, aurkezten ditugun konponbideen funtsezko ezaugarri gisa.

 • Egiten dugunak ez du zentzurik izango arazo bat konpontzeko balio ez badu. Gauzagarriaz aparte, geure lanak eskuragarria izan behar du emaitzez gozatuko dutenentzat (erabiltzaileentzat, publikoarentzat, bezeroentzat). Horretarako guztietarako, ondo zaintzen ditugu funtsa (edukiak) eta forma (formatuak, aurkezpenak…).

LURRA GARA…

 • Laborantzarako lurralde bat lantzen dugulako. KULTURA «K»REKIN.
 • Jarduten dugun errealitatea eraldatu nahi dugulako.
 • Emaitzara lotzen dugulako geure burua.
 • Geure esperientzietatik ikasten dugulako.
 • Talde profesionala eta bikaina garelako.
 • Aldakorrak garelako.
 • Iraunkortasuna bilatzen dugulako.

eta LURRA egiten dugu

 • Garapenerako kultura eta garapen kulturala.
 • Materia sortzen dugu ideia abstraktuak itzultzen.
 • Geure lan-eremua ezagutzen dugu.
 • Tresna egokiak erabiltzen ditugu behar bakoitzerako.
 • Konponbide baliagarriak eta bideragarriak aurkezten ditugu.
 • Ikertzen, diseinatzen, burutzen eta neurtzen dugu.

Geure filosofia geure jardueran islatzen da:

Informazio gehiago: kultiba.net · inkkultura.net · aisilan.com

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.