Loading

Poszukiwania rzeczników, którzy pomogą kształtować przyszłość St Werburghs City Farm

My, ludzie zrzeszeni wokół St Werburghs City Farm wzywamy Was, społeczność, do pomocy w tworzeniu grupy zajmującej się opracowywaniem strategii. Grupa ta będzie składać się z około 10 rzeczników, każdy o określonych obszarach zainteresowań, i będzie działać jako grupa badawcza St Werburghs City Farm.

St Werburghs City Farm stara się stać miejscem przyjaznym dla wszystkich społeczności i kultur, a także łączyć się z lokalnymi mieszkańcami i wzmacniać ich pozycję w swojej działalności. Opierając się na raporcie kapitałowym farmy i wnioskach wyciągniętych w 2020 roku, grupa St Werburghs City Farm zdecydowała się zrewidować swoją strategię na przyszłość.

Nowa strategia będzie obejmować różnorodne głosy docierające do nas z lokalnej społeczności i sprawić, że staniemy się organizacją bardziej elastyczną, zdolną do reagowania na bezprecedensowość czasów, w których przyszło nam żyć.

Nasz cel:

 • Przedefiniowanie wizji organizacji
 • Informowanie o opracowaniu 3-letniego planu operacyjnego
 • Stworzenie mechanizmu i modelu trwałych i znaczących konsultacji z interesariuszami

Czego szukamy?

Grupa dziesięciu rzeczników składać się będzie z osób wybranych ze społeczności, którą – jak mamy nadzieję – będą reprezentować. Chociaż zdajemy sobie sprawę, że żadna pojedyncza osoba nie jest w stanie reprezentować poglądów całej grupy, obszary tematyczne wykorzystano w taki sposób, aby zapewnić, że w procesie uwzględniony zostanie głos i opinia także osób zmarginalizowanych.

Jaka jest Twoja rola?

Każda osoba przynależąca do grupy zostanie poproszona o skupienie się na problemach interesariuszy wymienionych poniżej. Chociaż nie zostało to jeszcze ostatecznie ustalone, w skład grupy wchodzić będą przedstawiciele następujących grup społecznych:

 1. Rzecznik społeczności osób czarnoskórych, azjatyckich i mniejszości etnicznych
 2. Rzecznik ds. klimatycznych i przyrodniczych (w tym dzikiej przyrody)
 3. Rzecznik lokalnych mieszkańców
 4. Rzecznik osób z klasy robotniczej i osób z niższych środowisk społeczno-ekonomicznych
 5. Rzecznik członków personelu gospodarstwa
 6. Rzecznik ds. zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia
 7. Rzecznik ds. niepełnosprawności i dostępności
 8. Rzecznik młodych ludzi (18-25 lat)
 9. Rzecznik dzieci (osób poniżej 18 lat: członkiem może zostać zarówno osoba należąca do tej grupy wiekowej, jak również profesjonalista pracujący z tą grupą wiekową)
 10. Rzecznik rodziców
 11. Rzecznik osób LGBTQ+
Za uczestnictwo w każdej sesji, rzecznicy otrzymają bony o wartości 50 GBP na osobę. Takie kupony będą przeznaczone do użycia u dowolnego sprzedawcy detalicznego. Rezygnacja z roli rzecznika jest dozwolona na każdym etapie. Z powodów epidemiologicznych wywołanych wirusem COVID-19, pełnienie obowiązków danej roli będzie odbywać się online. Aby móc wziąć udział w spotkaniach online, St Werburghs City Farm zapewni dostęp do zasobów, szkoleń i technologii wszystkim rzecznikom, którzy tego potrzebują.

Kogo szukamy?

Poszukujemy osób, które są zainteresowane lub chcą dowiedzieć się więcej o przyrodzie, rolnictwie i środowisku.

Poszukujemy osób, które wykazują chęć traktowania innych z szacunkiem i dążą do integracji.

Poszukujemy osób, które chcą wesprzeć organizację St Werburghs City Farm i przyczynić się do pozytywnych zmian społecznych.

Aby upewnić się, że mamy możliwie najszerszy wybór wkładu, przy tworzeniu grupy uwzględniliśmy również parytety, które obejmują:

 • 40% kobiet, 40% mężczyzn, pozostawiając 20% na wariancje dla płci męskiej, żeńskiej lub osób, które identyfikują się jako niebinarne.
 • Co najmniej 40% adwokatów powinno pochodzić ze społeczności czarnej, azjatyckiej i mniejszości etnicznej.

Jak będą przebiegać sesje?

Początkowo sesje będą prowadzone przez dr Adelaine z organizacji Ladders4Action, która będzie wspierana przez grupę The Network Project. Jednak w miarę rozwoju grupy przewiduje się, że członkowie grupy będą coraz mocniej zachęcani do aktywnego przedstawienia swoich opinii, co doprowadzić ma do wymiernych zmian w strategii organizacji St Werburghs City Farm.

Jeśli angielski jest Twoim drugim językiem i chcesz uzyskać pomoc tłumacza przy składaniu wniosku, prosimy napisać do nas na adres e-mail office@swcityfarm.co.uk lub zadzwonić pod numer 07545 557001 w dowolnym dniu do poniedziałku 8 marca, a my postaramy się zorganizować pomoc.

Przyjmowanie wniosków zostanie zablokowane w piątek 12 marca o godzinie 17:00

Wypełnij papierowy lub internetowy formularz zgłoszeniowy w języku angielskim, klikając poniższy link: