Leirskole spiterstulen uke 2017

i uke 38 braker det løs for 7.trinn på Vigernes!

Kursplan:

Kursopplegget på Varden går over 5 dager:

1. dag: ankomst og innkvartering (ca kl. 17.00). Ordensregler, vakter og timeplan. Prat om stedet og miljøet.

2. dag: På nye veier – med tau og isøks til is-formasjoner på Svellnosbreen. fra istid til turisme. Nyttig og unytting bruk av fjellet. Naturvett og naturvern.

3. dag: Hvis uhellet er ute. Aktuell helselære, førstehjelp med nød transport. Rasfare og nød situasjoner. Fjellvettreglene.

4. dag: Utenfor veg og varde. Med kjentmann på dagstur til Galhøpiggen eller til øvelse i ukjent terreng med kart og kompass.

5. dag: Avslutning og avreise (ca. kl. 11)

Våre ordensregler:

1.Møt presis til måltidene og til alle arrangement.

2.Fra sengetid kl. 22.00 til kl. 08.00 skal det være stille over alt.

3.Hold orden på rommet og hvor du ellers er.

4.Røyking og bruk av bart lys eller fyrstikker er forbudt.

5.Ballkasting og utendørs lek skal foregå på vollen mot badedammen, men ikke ved elven. Gå ikke på egen hånd utenfor leirområdet.

6.Gå ikke inn i uvedkommende hus eller rom, – og bruk ikke støvler eller knottsko innendørs.

7.Bruk omtanke og vis framferd, vær hjelpsom og hyggelig mot kameratene og vis respekt overfor betjening, lærere og ledere.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.