American Election Night gymnasium Camphusianum

Dinsdagavond, 21:00 uur, werd in het Auditorium het startschot gegeven voor een event zoals het Camphusianum dat nog niet eerder beleefde.

De American Election Night bood allereerst vele bijzondere presentaties: enerzijds omdat ze werden gegeven door leerlingen, oud-leerlingen en docenten, anderzijds door een breed spectrum aan onderwerpen dat de revue passeerde.

Naast de presentaties in het Auditorium waren op het zelfstudieplein activiteiten met muziek, fotografie, spelletjes alsmede de mogelijkheid om op een groot beeldscherm de actuele stand van The Election in de VS te volgen. De Goede Doelen Commissie zorgde voor tal van bij een dergelijke American Night behorende hapjes en drankjes.

Tijdens de AEN, een initiatief van docente Wendy Dean en de LeerlingenRaad, werd om middernacht verbinding gemaakt via Google Hangouts met de Frontier Regional School in Deerfield, bekend van de Internationalisering. Er volgde een geanimeerd live debat aan de hand van over en weer gestelde vragen en geponeerde stellingen.

Een registratie van het debat, met aanvankelijk enige hinder als gevolg van de vertraging op de lijn, dat tevens onderdeel van een live-uitzending op TV in Deerfield was, treft u hierna.

Tegen 01:00 uur kreeg de AEN een tot 02:00 durend vervolg waarbij de eerste uitslagen uit de VS meer dan voldoende gespreksstof boden.

Created By
H.F.G. Hurkmans
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.