De Aanzet Nieuwsbrief knon hondenschool Borger jaargang 22, nr. 1

Voorwoord

De zomer staat voor de deur, dus tijd voor een nieuwe digitale nieuwsbrief. Hierin zetten we weer even op een rij wat er zoal het afgelopen half jaar is gebeurd op de club en blikken we vast vooruit op de periode na de zomerstop. Veel lees- en kijkplezier!

------------------------------------------------

Eindejaarsborrel

Woensdag 16 december was de laatste cursusdag voor de kerstvakantie. Traditioneel sloten we het jaar af met een eindejaarsborrel voorafgegaan door een ludieke kersttraining. Onze instructeurs hadden weer van alles in petto voor baas en hond, van hersenkrakers en hooper- en slingerparcoursen tot kerstballenraces.

Na de training kwam iedereen binnen voor een welverdiend warm (of ijskoud) drankje met heerlijke petitfourtjes ter gelegenheid van ons 25-jarig jubileum.

----------------------------------------------------------------

Winterongemakken

Het gebeurt niet vaak dat een cursusavond niet doorgaat. We trainen immers in weer en wind, waarna we kunnen bijkomen met een kop koffie in het clubhuis. Afgelopen winter hebben we echter twee keer moeten besluiten de cursusavond af te gelasten. Wegens ijzel en gladheid vonden we het niet verantwoord om onze cursisten en instructeurs over de weg te laten gaan. Zo'n besluit kan vaak pas op het laatste moment genomen worden en dan volgt een hectisch circus van berichten op Facebook en site en telefoontjes, whatsappjes en sms'jes naar instructeurs en cursisten. Meestal lukt het om iedereen dan op tijd te bereiken. Toch verdient het aanbeveling om vóór vertrek naar de club altijd even onze Facebook-pagina of site te raadplegen. En lessen die uitvallen worden doorgeschoven naar de week erop of worden op een ander moment ingehaald.

----------------------------------------------------------------

Winterspelen

Omdat er in de winter geen behendigheid kan worden getraind ivm met gladde ondergronden en toestellen, boden we afgelopen winter een cursus vol spelelementen voor gevorderde combinaties. Esther en Dirk Jan bruisten van de ideeën voor ludieke lessen op en buiten de club die ze ook samen enthousiast begeleidden. De honden genoten zichtbaar en de baasjes dus ook.

----------------------------------------------------------------

NL Doet Klusdag

12 maart was de dag van de nationale vrijwilligersactie NL Doet. Deze landelijke dag wordt jaarlijks georganiseerd om vrijwilligerswerk te stimuleren. KNON Hondenschool Borger doet al jaren mee in de hoop weer nieuwe helpers te kunnen enthousiasmeren voor onze club. En elk jaar doen er cursisten en leden uit eigen gelederen mee en de landelijke wervingsactie trekt ook mensen van buitenaf die een steentje willen bijdragen. Elk voorjaar wordt er gewapend met bezems, harken, kwasten, hogedrukreinigers en snoeischaren weer heel wat opgeknapt en opgebouwd.

----------------------------------------------------------------

Voorjaarsenting

Op 16 maart kwam onze 'clubdierenarts' Henry Nielen van DAP De Melkweg in Klijndijk weer langs voor de entingsessie. Voor wie het nog niet weet: twee keer per jaar, in het voorjaar en in het najaar, bieden we onze leden en cursisten de mogelijk hun hond(en) te laten enten. De dierenarts brengt geen consult in rekening, alleen de entstof(fen).

----------------------------------------------------------------

Instructeurs in opleiding

Als je niet al zelf met ze te maken hebt, heb je ze vast wel zien: de mensen die tijdens een les naast de instructeur driftig aantekeningen staan te maken, of de instructeur assisteren. Een aantal maanden geleden nam Wiesje een een viertal enthousiastelingen onder haar hoede om ze de kneepjes van het instructeursvak te leren.

Brenda, Marjan, Petra en Triska beschikken alle vier over de nodige achtergrond en ervaring en Wiesje bereidt ze in theorie én praktijk voor op hun eerste stappen als instructeur. Daarnaast doen ze steeds meer ervaring op tijdens stages bij de gevestigde instructeurs. Andere gezichten die je tijdens de lessen kunt zien, zijn die van Peter die observeert bij de lessen van Han en Wendy die onder meer assisteert bij behendigheid.

We vinden het erg belangrijk dat al onze instructeurs eenduidig de doelstelling van de club in de praktijk brengen, namelijk het op een positieve manier begeleiden van hondeneigenaren op het gebied van gehoorzaamheid en sociaal en maatschappelijk aanvaard gedrag van hun hond. Het bestuur en de instructeurs zijn blij met onze aspiranten!

----------------------------------------------------------------

Zomerspelen

In navolging van het succes van de Winterspelen kwamen er ook Zomerspelen. Ook deze cursus - een combinatie van spel, behendigheidselementen en hoopers - was een groot succes. De vrolijkheid bij hond én baas straalde ervan af.

----------------------------------------------------------------

Parkeren

Ons clubterrein ligt aan de buitenrand van het dorp en daarom rijdt er regelmatig groot landbouwmaterieel over de Boslandenweg. De clubavond wordt steeds drukker bezocht en dat is mooi, maar daarmee neemt helaas ook het aantal ongewenste parkeersituaties toe.

Om voldoende doorgang te bieden aan landbouwvoertuigen én ter vermijding van afgerukte spiegels, vragen we onze cursisten om parkeren aan beide zijden van de weg te voorkomen.

----------------------------------------------------------------

Survival voor Baas en Hond 2016

Zaterdag 24 september is het weer zover: de jaarlijkse Survival voor Baas en Hond. Dit jaar de 16e editie alweer. Dat de jubileumeditie van vorig jaar een groot succes was, dat wisten wel al door de vele enthousiaste reacties die we mochten ontvangen. Maar dat de inschrijving voor dit jaar al binnen drie dagen uitverkocht was, geeft wel aan hoeveel animo ervoor is, ook bij nieuwe inschrijvers die nieuwsgierig worden door aankondigingen op bijv. Facebook of worden aangestoken door de verhalen van trouwe deelnemers.

Het zal duidelijk zijn dat het een hele organisatie is, een dergelijk evenement met deelnemers uit het hele land en soms zelfs daarbuiten. De voorbereidingen zijn dan ook al een paar weken in volle gang. En daar kunnen we veel hulp bij gebruiken, zowel in de voorbereiding als op de dag zelf. We zien je aanmelding graag tegemoet op info@knon.nl!

----------------------------------------------------------------

Geplande examens in het najaar

De VZH-groep zet inmiddels de puntjes op de i voor hun examen op zaterdag 8 oktober. Ook tijdens de zomerstop komen ze nog een paar keer bijeen om te zorgen dat die puntjes er niet af vallen.

de deelnemers van vorig jaar

En zondag 6 november fietsen we door onze mooie omgeving tijdens het UV-examen. De proef bestaat uit een loopoefening en een gehoorzaamheidsoefening. Het lopen bestaat uit 20 kilometer, af te leggen naast de fiets op een snelheid van 12-15 kilometer per uur. Tussendoor zijn twee rustpauzes opgenomen. Training hiervoor is noodzakelijk. Wil je meer informatie, een trainingsschema of wil je je aanmelden? Stuur dan zsm een mail naar info@knon.nl.

de deelnemers van vorig jaar

----------------------------------------------------------------

Agenda
  • woensdag 13 juli: laatste les voor de zomer
  • 20 juli t/m 30 augustus: KNON zomerstop
  • woensdag 31 augustus: hervatting cursussen
  • zaterdag 8 oktober: VZH-examen
  • woensdag 19 oktober: herfstvakantie
  • zondag 6 november: UV-examen
  • woensdag 21 december: eindejaarsborrel
Tot slot

Het is weer een goedgevulde nieuwsbrief geworden, maar dat hoort ook bij zo'n actieve hondenschool. Veel was de meesten al bekend, maar niet alle leden zijn wekelijks op de club en niet alle leden en cursisten lezen regelmatig onze site of volgen ons via Facebook. We kunnen dat overigens wel aanraden, want daarop staat veel actuele informatie, recent nieuws en natuurlijk heel veel foto's!

Tot slot wensen we als bestuur alle leden, cursisten, donateurs en een hele fijne zomer!

----------------------------------------------------------------

Algemene informatie

In 'KNON-Hondenschool Borger' staat KNON voor Kringgroep Noord -Oost Nederland van de Nederlandse Herdershonden Club. De KNON is aangesloten bij de Nederlandse Herdershonden Club, net als de Kringgroep Midden-Nederland en Kringgroep Rotterdam. De vereniging is opgericht op 25 oktober 1990. Wij zijn een kleine, maar zeer actieve vereniging met enthousiaste leden en instructeurs.

De KNON heeft onder andere ten doel de capaciteiten van de Hollandse Herder als werkhond te benutten en te ontwikkelen. De geboden cursussen zijn behalve voor Hollandse Herders ook toegankelijk voor andere rassen en rasloze honden.

De KNON biedt de mogelijkheid de mentale en fysieke capaciteiten van uw hond te ontwikkelen c.q. te vergroten, door het benutten en stimuleren van de individuele mogelijkheden van zowel hond als baas. Daarbij is niet alleen gehoorzaamheid van belang, maar ook het ontwikkelen van sociaal en maatschappelijk aanvaard gedrag. Het gaat uiteindelijk om de combinatie baas-hond!

Het cursusaanbod is zo samengesteld dat de hond kan deelnemen van pup tot Verkeers Zekere Hond (VZH). Dit betekent dat er reeds vanaf de Puppycursus gericht naar het VZH-niveau wordt toegewerkt.

Naast gehoorzaamheidscursussen bieden we ook cursussen behendigheid, zoekwerk en evt. speuren.

De trainingslocatie bevindt zich in Borger, aan de Boslandenweg.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat: info@knon.nl

De KNON werkt nauw samen met de Reddingshonden Groep Drenthe, die cursussen voor de opleiding tot inzetbare reddingshonden organiseert.

Created By
KNON Hondenschool Borger Krol
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.