Loading

Meandert(h)aal 1 april 2021

Pasen.

Vanuit het donker naar HET LICHT.

Tijdens de Paasvieringen op school, in alle groepen, staat het thema ‘Het wordt Licht’ centraal. Voor ons allemaal is het plezierig dat de dagen weer langer worden en de zon zich steeds vaker laat zien. Zeker in deze tijd waarin Corona ons nog steeds in de greep houdt, verlangen we naar vrijheid, licht en warmte. We vragen ons af wanneer en òf we ooit weer uit deze omstandigheden komen. Is er licht aan het einde van deze nacht van beperkingen, angst en verdriet die veroorzaakt worden door het virus? Het is een voorrecht dat we samen op school het Paasfeest kunnen vieren met de eigen groep en we hebben besproken dat het elke dag gelukkig weer licht wordt. Je moet er wel zelf je ogen voor openhouden, dan valt er licht in je naar binnen. Je moet bewust je ogen openen voor anderen, voor mooie situaties waardoor je geluk kunt ervaren. God heeft beloofd dat het altijd weer licht wordt; zelfs na de donkerste nacht. Paasfeest is het feest van de opstanding van Jezus. Jezus heeft laten zien dat God een nieuw begin maakt, zelfs door de dood heen. Dat biedt hoop voor de (nabije) toekomst…het wordt LICHT.

Gebed uit de viering:

God van Licht, U maakt het licht in de wereld, elke dag opnieuw. Daar danken wij U voor. Wij danken voor het wonder van Pasen: Dat Jezus is opgestaan, dat na de donkerste nacht het licht opnieuw ging schijnen. Wij bidden voor mensen die in het donker zitten. Omdat ze verdrietig zijn of somber, omdat ze bang zijn of zich eenzaam voelen. Geef dat ook voor al die mensen een licht mag opgaan: een nieuwe dag, een nieuw begin.

Hoopvolle Paasdagen vol licht gewenst!

Rapport.

Vandaag hebben de leerlingen hun rapport meegekregen. Altijd weer een bijzonder moment om dit document uit te delen en te zien hoe blij de leerlingen ermee zijn. Zeker nu, omdat het rapport toch wel even op zich heeft laten wachten. Het komend weekend zal het rapport dan ook met veel trots aan verschillende familieleden getoond worden.

Voor u als ouders is het ook een moment om te bekijken hoe uw zoon of dochter ervoor staat. De resultaten van de Cito-toetsen zijn bekend en ook andere ontwikkelingsgebieden worden genoemd in het rapport. Een positieve feedback over de resultaten van uw kind past natuurlijk in de sfeer van het rapport. Geniet samen van deze mooie momenten.

Mocht u vragen hebben over de ontwikkeling van uw kind of over de weergave van de ontwikkeling in het rapport, dan kunt u contact opnemen, via e-mail, met de leerkracht van uw kind. Er wordt dan een bespreekmoment ingepland via Teams.

Kind op maandag.

Thema van de week : Naar huis !

Ezra 1: 1-11, 3: 1-13 en 4: 1-24

Lang geleden zijn de Israëlieten weggevoerd uit hun eigen land. Ze leefden in ballingschap in Babel. Maar op een dag verandert dat: De Perzische koning Cyrus verslaat de Babyloniërs. Hij geeft de Israëlieten toestemming om terug te gaan naar hun land, waar ze de tempel in Jeruzalem weer kunnen opbouwen.

Paasactiviteiten.

Binnen alle regels en in samenwerking met de ouderraad hebben we er vandaag op school een feestelijke dag van kunnen maken. Iedereen was blij dat er buiten eieren gezocht konden worden. De jongste leerlingen deden dat op het plein en de oudere leerlingen in het Eversbergbos. Heerlijk om met zijn allen van de zon te kunnen genieten en lekker actief te zijn. Hieronder een kleine impressie van de verschillende activiteiten.

Korte agenda.

  • 2 april t/m 5 april - Paasweekend.
  • 6 april - Studiedag. (De leerlingen zijn vrij)
  • 12 april - MR-vergadering.
  • 12 april - Infomoment via Teams voor ouders groep 8 over de Centrale Eindtoets. ( 19.30 uur)
  • 20, 21 en 22 april Centrale Eindtoets - groep 8.

Gefeliciteerd.

Fijne Paasdagen !

Credits:

Gemaakt met afbeeldingen van stux - "banner easter egg" • Unknown - "Free illustration: Easter, Easter Egg, Cheerful, Egg ..." • Unknown - "Free illustration: Easter, Easter Egg, Cheerful, Egg ..."