strip Carmen, Tim & naomi

uitleg stukje

Lars en sophie

Ze stappen uit een portal. Challenge is dat ze een ravijn moeten oversteken, maar de omgeving is een en al afval, ze proberen een katapult te bouwen, maar die faalt. Dan gaan ze verder zoeken, vinden ze vliegende beesten, en gaan ze naar de overkant, einde.

Onderzoek

verschillende karakters

(Naomi)

kleurgebruik, kadrering en typografie

(Carmen)

Schetsen Tim

Schetsen Naomi

Schetsen Carmen

Story board

Tim

Naomi& Carmen

(naomi)
Tijdelijk Lay-out

Character Naomi

Character Tim

Character Carmen

Uitwerking Storyboard

Tim

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.